Ungdomstrinnet Møre og Romsdal 2020-2021

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper skolene i Møre og Romsdal i arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil bidra til at undervisningen gir elevene praktiske og livsnære erfaringer ved å fremme kreativitet, utforskertrang og skaperglede. Våre programmer bidrar også til at elevene bygger verdifulle nettverk gjennom samarbeid med nærings- og organisasjonsliv.

46461734455 fa2b3aed67 o

Elevbedrift

Gjennom elevbedrift får elevene starte, drive og avvikle sin egen bedrift. Elevene trener særlig samarbeidsevner, kreativitet og initiativ gjennom arbeidet med bedriften. Ofte knyttes arbeidet i Elevbedrift opp mot tema som bærekraftig utvikling, sosialt entreprenørskap, sunn mat og matglede, eller opp mot ressurser i lokalsamfunnet.

Elevbedrift er et fleksibelt program som kan organiseres på svært ulike måter, og med ulikt omfang. Elevbedrift organiseres tverrfaglig eller i enkeltfag, alt fra 2 uker til gjennom et helt skoleår.

Ønsker du mer informasjon eller oppfølging i forhold til Elevbedrift? -Ta kontakt med oss i UE Møre og Romsdal, og meld din interesse her:

Sunnmøre: https://ungtemr.wufoo.com.mx/f...

Nordmøre og Romsdal: https://ungtemr.wufoo.com.mx/f...

Les mer om Elevbedrift her.

"Det blir jo tverrfaglig å jobbe med elevbedrift, plutselig har jeg jobbet med norsk fordi vi har skreve flere PDF-filer. Så har vi plutselig litt samfunnsfag og engelsk. Ja vi holder på med alle fag."
Rett i Dass EB
"Du ser hva fagene kan brukes til, at du faktisk trenger de til noe"
Rett i Dass EB
FN sambandet Alle SDG farger

Økonomi og karrierevalg

Programmet gjennomføres i samarbeid med Sparebanken Møre der en av bankens rådgivere veileder elevene i personlig økonomi. Valgene elevene stilles overfor tar utgangspunkt i utdanning, yrkesvalg og bo- og levekostnader. Tidsbruk er ca. 2,5 t.

Det tverrfaglige temaet "Folkehelse og livsmestring" kan fint knyttes opp mot dette undervisningsprogrammet. Kunnskap om personlig økonomi er noe elevene etterspør i stor grad. Her vil man bl.a. lære om hvordan man kan unngå fellene med høyt forbruk og kredittkort og i stedet få en god start på voksenlivet.

Påmelding:

Sunnmøre: https://ungtemr.wufoo.com.mx/f...

Nordmøre og Romsdal: https://ungtemr.wufoo.com.mx/f...

Okonomi og karrierevalg mobil

Innovasjonscamp

Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. De følger UEs prosessverktøy fra start til mål. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor, og gjerne knyttet til bærekraft. Innovasjonscamp kan også brukes som idéfase for videre arbeid med å realisere ideene gjennom elevbedrifter.

Ta kontakt for påmelding.

Sunnmøre: lene.stenseth@ue.no

Nordmøre og Romsdal: nina.moe@ue.no


Jobbskygging

Programmet bidrar til samarbeid mellom skole og næringsliv der elevene vil bygge verdifulle nettverk. Kompetansen elevene tilegner seg vil kunne legge grunnlaget for senere utdannings- og yrkesvalg.

8. trinn: Egenutvikling gjennom at eleven tenker over hvilke egenskaper, holdninger og verdier de har. (Jobbskygging 1 dag.)

9. trinn: Eleven utvikler en forståelse av hva arbeidslivet krever av kunnskap og kompetanse i fremtiden. (Arbeidsuke/PRYO.)

10. Trinn: Elevene tar valg knyttet til studieretning på videregående skole. (Hospitering.)

Bestill materiell her:

Sunnmøre: https://ungtemr.wufoo.com.mx/f...

Nordmøre og Romsdal: https://ungtemr.wufoo.com.mx/f...


Ta kontakt!

Vi bidrar til entreprenørskap og samarbeid mellom skole og næringsliv og tilbyr kurs i entreprenørskap knyttet til fagfornyelsen. Ta kontakt for mer informasjon eller om du ønsker hjelp for å komme i gang med eller videreutvikle entreprenørskapsarbeidet på din skole.

IMG 0217

Sunnmøre:

Lene Stenseth

+47 40616769

lene.stenseth@ue.no

IMG 0208 2

Nordmøre og Romsdal:

Nina Moe

+47 99696881

nina.moe@ue.no