Barnetrinn i Møre og Romsdal 2020-21

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper skolene i Møre og Romsdal i arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil bidra til at undervisningen gir elevene praktiske og livsnære erfaringer ved å fremme kreativitet, utforskertrang og skaperglede. Våre programmer bidrar også til at elevene bygger verdifulle nettverk gjennom samarbeid med nærings- og organisasjonsliv.

SMART

Våre familier (1. - 2. trinn)

Hvordan fungerer familien og hvordan kan hver enkelt være med å bidra? De yngste skoleelevene får lære hvorfor familier må ta valg og prioritere.

Bestilling av materialer:

Sunnmøre: https://ungtemr.wufoo.com.mx/f...

Nordmøre og Romsdal: https://ungtemr.wufoo.com.mx/f...


Vårt lokalsamfunn (4. - 5. trinn)

Her lar vi elevene på en enkel måte gjøre seg kjent med samfunnet rundt seg; yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. De får teste ut demokratiske spilleregler, forstå sammenheng mellom skatt og velferd og samspillet mellom privat og offentlig aktivitet. Programmet gjennomføres av en veileder fra lokalsamfunnet sammen med læreren.

Bestilling av materialer:

Sunnmøre: https://ungtemr.wufoo.com.mx/f...

Nordmøre og Romsdal: https://ungtemr.wufoo.com.mx/f...


SMART (4.-7. trinn)

Vi inviterer elevene til å utforske og lar de få jobbe med problemløsning ut fra egne valg og interesser. Her skal det avdekkes behov, utvikles ideer og løsninger skal realiseres slik at andre kan nyttiggjøre seg dette.

Påmeldingslink:

Sunnmøre: https://ungtemr.wufoo.com.mx/f...

Nordmøre og Romsdal: https://ungtemr.wufoo.com.mx/f...

"Samtidig som jeg erfarer at dette er gode opplegg for elevene har det vært en øyeåpner for meg som lærer i hvordan jeg kan legge opp min undervisning slik at den imøtekommer nye læreplaner, både når det gjelder innhold og arbeidsmåter."
Lena Gjendem, kontaktlærer 6. og 7. trinn

Regionspesifikke programmer

Nordmøre tilbyr vi ReMidt-skolen, et samarbeid mellom ReMidt og Ungt Entreprenørskap.

Remidt-skolen (4.trinn)For elever og skoler på Nordmøre:

Remidt-skolen motiverer unge til å jobbe med problemløsning ut i fra egne valg og miljøinteresser. Gjennom besøk på gjenvinningsstasjon, og kreativ prosess skal elevene avdekke utfordringer knyttet til kildesortering, utvikle ideer og realisere løsninger med nytte og verdi for andre i fremtiden. Elevene skal lage en modell som beskriver ideene og presentere dette for et publikum.

Påmelding Remidt-skolen: Kontakt vår rådgiver, Nina Moe


Ta kontakt!

Vi bidrar til entreprenørskap og samarbeid mellom skole og næringsliv og tilbyr kurs i entreprenørskap knyttet til fagfornyelsen. Ta kontakt for mer informasjon eller om du ønsker hjelp for å komme i gang med eller videreutvikle entreprenørskapsarbeidet på din skole.

IMG 0217

Sunnmøre:

Lene Stenseth

Tlf: +47 406 16 769

lene.stenseth@ue.no

IMG 0208 2

Nordmøre og Romsdal:

Nina Moe

+47 99696881

nina.moe@ue.no

Les flere artikler fra Møre og Romsdal