Muligheter arbeids- og næringsliv

Vil du bidra som veileder, jurymedlem eller mentor?

Her har du mulighet til å synliggjøre kompetanse næringslivet i lokalmiljøet har behov for. Du vil også kunne inspirere barn og unge i deres fremtidige utdannings- og yrkesvalg.

I våre programmer har vi behov for frivillige fra arbeids- og næringsliv. Sentrale roller i tilknytning til programmene vil være jurymedlem, veileder eller mentor.

Mentor

I løpet av året blir mange kontaktet av Ungdoms- eller Studentbedrifter med spørsmål om de vil være mentor. Dette er et forhold mellom den enkelte mentor og elevene/studentene i bedriften, men både lærerne og vi i UE Møre og Romsdal kan bidra med informasjon og råd.


Her kan du lese mer om programmer hvor vi i Møre og Romsdal har behov for veiledere eller samarbeidspartnere:

Vårt lokalsamfunn (4. / 5. trinn)

Økonomi og karrièrevalg (9. / 10. trinn)

Innovasjonscamp (fra ungdomsskole til høyere utdanning)

IMG 0216

For mer informasjon ta kontakt med:

Lars Øyvind Baltzersen
+47 952 44 344
Lars.baltzersen@ue.no