Høyere utdanning i Møre og Romsdal 2020-21

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper skolene i Møre og Romsdal i arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil bidra til at undervisningen gir elevene praktiske og livsnære erfaringer ved å fremme kreativitet, utforskertrang og skaperglede. Våre programmer bidrar også til at elevene bygger verdifulle nettverk gjennom samarbeid med nærings- og organisasjonsliv.


Studentbedrift og naeringsliv
Studentene møter næringslivet i sitt arbeid med etablering og utvikling av egen studentbedrift

Studentbedrift (SB)

Et program hvor studentene får mulighet til å starte, drive og avvikle sin egen bedrift som en del av utdanningen.

Vi tilbyr disse arrangementene studieåret 2020/21:

Fylkesmesterskap SB


Innovasjonscamp hoyere utdanning
Studentene jobber i grupper med et konkret oppdrag fra en bedrift eller organisasjon.

Innovasjonscamp

Et program hvor studentene får trene kreativitet, skaperglede og nyskaping gjennom arbeid med et oppdrag fra arbeids- eller næringsliv.


Ta kontakt!

Vi bidrar til entreprenørskap og samarbeid mellom skole og næringsliv og tilbyr kurs i entreprenørskap knyttet til fagfornyelsen. Ta kontakt for mer informasjon eller om du ønsker hjelp for å komme i gang med eller videreutvikle entreprenørskapsarbeidet på din skole.

IMG 0216

Lars Øyvind Baltzersen
+47 952 44 344
Lars.baltzersen@ue.no