Program

RM Fjellregionen 2024 kv

09:30 Rigging av stand (ved behov fra kl. 09:00)

09:50 Musikalsk innslag v. Unison UB

10:00 Åpning av messen v. ordfører i Røros, Isak V. Busch

10:15- 12:15 Alle bedrifter står på sin stand. Juryene går rundt.

12:15 Musikalsk innslag v. Unison UB

12.20 Øyvind Sirnes fra Røros VGS ønsker velkommen til premieutdeling

12:30 Prisutdeling

13:15 Nedrigg

13:30 Takk for i dag, og vel hjem!