Jury

Ungt Entreprenørskap jobber med å inspirere ungdom til å tenke nytt og skape verdier, blant annet ved at elever får øve seg på å starte og drive egen bedrift som en del av undervisningen. 31. januar 2024 forventer vi at omkring 200 elever vil presentere sine bedrifter på regionmesterskapet, som i år avholdes i Storstuggu på Røros.

Arbeids- og næringslivet i regionen er viktige bidragsytere inn mot våre arrangement. For at vi skal være brobygger mellom næringsliv og utdanning er jobben dere gjør sentral for årets ungdoms- og elevbedrifter.

Ungdoms- og elevbedriftene kan delta i ulike konkurranser der de vil vise hvordan de har jobbet med forretningsplaner, innovasjon, bærekraft, markedsføring, samarbeid og salg. Til hver av disse konkurransene søker vi jurymedlemmer som kan vurdere bedriftene som melder seg på i kategorien.

Kategoriene bedømmes ut fra innsendt materiell og møte med bedriftene til samtale/intervju på stand mesterskapsdagen 31. januar. Juryarbeidet vil foregå i tidsrommet kl. 09:30-12:30. Unntaket er Beste forretningsplan/-modell for ungdomsbedriftene - denne kategorien vurderes på forhånd.

For å melde din interesse som jurymedlem, fyll ut skjemaet under. Du finner det også HER.