5. Beste ungdomsbedrift

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering, og vurdere ungdomsbedriften på bakgrunn av følgende:

 • Ungdomsbedriften kan vise til at det er et behov og betalingsvillighet i markedet for varen/tjenesten.
 • Ungdomsbedriften har lansert varen/tjenesten i markedet, eller utviklet en fungerende prototyp/pilot som er testet ut.
 • Elevene klarer å kommunisere hva som er innovativt/nyskapende ved deres bedrift (dette kan være knyttet til vare/tjeneste, forretningsmodell, produksjonsprosess/-metode, kommunikasjonsform, distribusjonsform, organisasjonsform eller marked).
 • Ungdomsbedriftens har jobbet med FNs bærekraftsmål og klarer å forene lønnsomhet og bærekraft.
 • Gjennomførte markedsaktiviteter er godt beskrevet, og det er godt forklart hvorfor disse er valgt.
 • Teamet har den rette sammensetningen og erfaringen som kreves for å utvikle ungdomsbedriften og drive arbeidet fremover.
 • Ungdomsbedriften har samarbeidet med relevante aktører fra arbeids- og næringsliv, og klart å skape et nettverk som har hjulpet dem til å komme videre.
 • Ungdomsbedriften skaper verdier - i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng.
 • Elevene har god oversikt over økonomien og god forståelse av regnskapet i ungdomsbedriften.
 • Elevene kan reflektere over sitt eget læringsutbytte og hvilken kompetanse de har tilegnet seg ved å drive en ungdomsbedrift.

Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:

 • Forretningsplan eller forretningsmodell i PDF-format (maks 12 A4-sider).

Juryen vurderer på bakgrunn av innsendt materiell samt intervju med ungdomsbedriften på mesterskapsdagen.

Tips til forretningsmodell/-plan på ungdomsbedrift.no