4. Beste elevbedrift

UE elev gratulerer bla

Konkurransekriterier

  • Elevene har gode kunnskaper om elevbedriftens produkt og eventuelle konkurrenter i markedet.
  • Elevbedriften har markedsført seg på en god og tydelig måte.
  • Elevbedriften fremstår som ett team, og med tydelig ansvarsfordeling.
  • Elevbedriften har god kunnskap om de ulike fasene i å drive elevbedrift.
  • Elevene er bevisste på hva de har lært av å drive elevbedrift.
  • Elevene kan forklare hvordan elevbedriften har jobbet med bærekraftsmålene.