1. Beste forretningsplan/-modell

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering og legge vekt på følgende kriterier:

  • Forretningsideen er godt forklart, og det er tydelig hvilken verdi varen/tjenesten skaper for kunden.
  • Planen/modellen beskriver på en god måte hvem som er kunde/målgruppe, og hvorfor disse er valgt.
  • Planen/modellen viser at ungdomsbedriften er bærekraftig, både økonomisk, sosialt og miljømessig.
  • Ungdomsbedriften har identifisert nettverk/partnere som den har fått hjelp av.

Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:

  • Forretningsplan eller forretningsmodell i PDF-format (maks 12 A4-sider).

Juryen vurderer på bakgrunn av innsendt materiell. Dersom UB-en velger å sende inn en forretningsmodell, som gjerne er en mer visuell framstilling av punktene over, må den inneholde nok forklarende tekst til at juryen skjønner hvordan dere har tenkt.


Tips til forretningsmodell/-plan på ungdomsbedrift.no