3. Beste yrkesfaglige bedrift

Ungdomsbedrifter fra alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan delta i denne konkurransen.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Ungdomsbedriftens vare/tjeneste har god kvalitet.
  • Ungdomsbedriften har kartlagt at det er behov i markedet for varen/tjenesten.
  • Prosessen fra idé til ferdig vare/tjeneste eller prototype/pilot er godt beskrevet.
  • Hensynet til helse, miljø og sikkerhet i ungdomsbedriften er godt ivaretatt.
  • Elevene formidler yrkesstolthet og engasjement for eget fag.

Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:

 • En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:
  • Kort beskrivelse av forretningsideen.
  • Informasjon om kriteriene over.
  • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

Juryen vurderer på bakgrunn av innsendt materiell samt intervju med ungdomsbedriften på mesterskapsdagen.