6.-klassinger i Innlandet utvikler energiSMARTe løsninger

Hvilke nye løsninger kan bidra til at vi bruker mindre strøm? 6. klasser over hele Innlandet er invitert til å delta i undervisningopplegget EnergiSMART, der de får jobbe kreativt og utforskende med å utvikle ideer knyttet til energibruk og strømsparing.

Samarbeid med Gudbrandsdal Energi

SMART er Ungt Entreprenørskap sitt hovedprogram for mellomtrinnet, og det går ut på at elevene får utforske et dagsaktuelt tema og utvikle kreative løsninger på et definert problem. De skal også bygge en prototype av ideen sin. EnergiSMART er en variant av dette opplegget og er utviklet i samarbeid med Gudbrandsdal Energi (GE). Programmet omhandler et tema som kanskje er det mest omtalte i norske hjem i 2022; hvordan kan vi bruke mindre strøm? Gudbrandsdal Energi har en målsetting om at vi skal bruke 30 % mindre strøm, og de ønsker å engasjere de yngste til å komme på smarte ideer for framtida.

Energi SMART Sobakken 1

Søbakken og Røyslimoen først ut

Ungt Entreprenørskap Innlandet opplever at opplegget blir godt mottatt, og de første skolene har allerede vært gjennom programmet. Både Søbakken skole i Elverum og Røyslimoen skole på Lillehammer opplevde at elevene var ivrige og hadde mange tanker rundt strømsparing.

En av ideene var solcelle-capsen som vises på bildet. Den sørger for at du kan lade mobilen når du er på tur langt unna lademuligheter. Bremen består av solceller, og propellen sørger for vindkraft, som kan gi strøm til telefonen når man trenger det.

Andre ideer som elevene kom opp med, var transportabel vindmølle med integrert solcelle og varmeproduserende vinduer. Elevene var også opptatt av ulike ordninger som kan minne oss på å dusje kortere og skru ned varmen.

Undervisningsopplegget går over tre dager og avsluttes med at elevene skal presentere ideene sine for et panel med representanter fra UE og lokalt næringsliv. Karianne Birkelund fra GE deltok i panelet på Røyslimoen skole. Hun var imponert over elevenes engasjement og hvordan de løste oppgaven.

"Disse barna er fremtiden, så det er viktig å involvere og engasjere de rundt temaet. Vi gleder oss til å være med videre og se hvilke gode ideer de forskjellige kommer fram til."
Karianne Birkelund, Gudbrandsdal Energi

Hvem har Innlandets beste idé?

Klassene som deltar, blir oppfordret om å selv bli enige om én idé som de sender inn til Ungt Entreprenørskap Innlandet. Alle klassebidragene deltar i konkurransen om å bli Innlandets energiSMARTeste idé, der premien er en opplevelsesdag på Energisenteret og Hunderfossen Eventyrpark mot slutten av skoleåret.

Har din 6. klasse ennå ikke meldt seg på EnergiSMART? På denne siden finner du flere opplysninger, samt kontaktinformasjon til UE-rådgiver i din region.

Energi SMART Sobakken 3
Asbjørn Lunde og Anna-Thekla Tonjer fra Elverum Vekst gir tilbakemeldinger fra panelet på Søbakken skole.
Energi SMART Sobakken 2
Rektor Frode Skrutvold og ansvarlig redaktør i Østlendingen, Tom Haakenstad, var med i panelet på Søbakken skole. Her får de presentert The Generator of Gods, som er et hus som kan produsere energi av både sol, vann, snø og vind.