Praksisstudent fra Høgskolen i Innlandet

INN praksisstudent

Kristine Næss er student ved Høgskolen i Innlandet og har de siste ni ukene vært i praksis hos Ungt Entreprenørskap. Kristine har vært med på aktiviteter knyttet til SMART, Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Innovasjonscamp. Hun har vært innom alle utdanningsnivåer i løpet av disse ukene og har fått et godt innblikk i UEs programmer.

Kristine går på master i spesialpedagogikk, og har gjennom praksisperioden sett betydningen av en praksisrettet undervisning. Hun mener at UEs pedagogiske metode gir elevene en alternativ tilnærming i møte med skolens krav.

"Det å observere UEs metoder i lys av spesialpedagogikk har bidratt til å øke min innsikt og forståelse av sammenhengen mellom teori og praksis. Ungt Entreprenørskap har også gitt meg en unik mulighet til å oppleve en svært variert og innholdsrik praksisperiode der ingen dager er like, noe som har gjort hver dag både spennende, gøy og lærerik. Jeg vil takke for muligheten, og ikke minst den tilliten jeg har fått i å belyse egne refleksjoner knyttet til UEs arbeid i møte med elever som har spesialpedagogiske behov."
Kristine Næss

I tillegg til å observere har Kristine bidratt aktivt, bl.a. med sine erfaringer i programmet Ungdomsbedrift. Hun var daglig leder i ungdomsbedriften Safeturn UB på Ringsaker videregående skole i 2015-2016 og satt igjen med mange positive opplevelser og ikke minst en enorm personlig utvikling etter dette året. På entreprenørskapssamlingen som UE Innlandet nylig arrangerte, delte Kristine sine erfaringer sammen med sin tidligere lærer Hege Lysholm, og Marianne Mittet Solbraa fra Trygg Trafikk som var mentor for Safeturn UB.

Det har vært en glede for oss å ha Kristine som praksisstudent. Vi har lært mye, fått mange gode innspill og nyttige refleksjoner.

Mentorarbeid entrsamling Innlandet 2022