Entreprenørskapssamling Innlandet 2022

Innlandet entrsamling nov22

Rundt 60 engasjerte lærere og forelesere deltok på årets entreprenørskapssamling på Lillehammer. For første gang var det felles samling for tre utdanningsnivåer; ungdomsskole, videregående skole og høgskole/universitet.

Målet med samlingen var å skape en arena for utveksling av kompetanse og erfaringer, samt å gi deltakerne konkrete verktøy som de kan ta med tilbake til klasserommet og sin entreprenørskapsundervisning. I tillegg ønsket vi å sette fokus på aktuelle temaer med inspirerende foredragsholdere.

Om tenåringshjernen, relasjonsbygging, samt et skråblikk på entreprenørskap i utdanningen

Den første av de eksterne foredragsholderne var psykologspesialist Didrik Hægeland som delte sin kunnskap om tenåringshjernen. Dette var utvilsomt nyttig fagkunnskap og tankevekkende refleksjoner for alle som har med ungdommer å gjøre. Ett av Hægelands budskap var at lærerens beste målsetting må være å sakte men sikkert bygge elevenes frontallapp gjennom variasjon og stimulans.

"Ungdom har et enormt potensiale til å finne nye stier i skogen. Hos voksne derimot, begynner sementen å størkne…"
Didrik Hægeland
Dora Thorhallsdottir

Hvordan bygge gode relasjoner var hovedtema for Dora Thorhallsdottirs foredrag.

Dora er kjent som familieterapeut og standup komiker. Hun snakket om hvordan livsmestring begynner med å bygge selvfølelse. Du må like den du er før du kan skape gode relasjoner med andre, noe som igjen er det viktigste for å få et godt liv.

Siste foredragsholder var samfunnsviteren Karl Fredrik Tangen. Han er opptatt av å få det menneskelige perspektivet inn i teknologien. Han utfordret også forsamlingen på formålet med å drive med entreprenørskap i skolen, og mente at det først og fremst bør handle om samarbeid, lek og refleksjon.

Kultur for entreprenørskap i utdanningen

I parallellsesjonene var programmet spisset inn mot fire målgrupper; ungdomsskole, videregående skole, helse- og oppvekstfag og universitet/høgskole. Mange ulike temaer og problemstillinger ble belyst, bl.a. samarbeid med mentor, konflikthåndtering, teamarbeid og læringsdesign. Et spørsmål som ble diskutert både i sesjonene og pausene var hvordan man kan jobbe for å skape en kultur for entreprenørskap, på alle utdanningsnivåer.

Takk til alle deltakerne for aktiv deltakelse, engasjement og ikke minst deling av erfaringer!

Entrsamling2022 Innlandet mentorarbeid
Kristine Næss, tidligere UB-elev som i høst har hatt praksis hos UE Innlandet, delte sine erfaringer sammen med Hege Lysholm, som var UB-læreren hennes ved Ringsaker vgs, og Marianne Mittet Solbraa fra Trygg Trafikk, som var mentor.