Programoversikt: Hva gjør vi i Ungt Entreprenørskap

Velkommen tilbake til skolebenken! Vi i Ungt Entreprenørskap Arktis er klare for en ny høst, med nye elever og lærere, men med samme mål: Å bygge entreprenørskapsmuskler i hele Nord-Norge. Vi tilbyr en rekke ulike programmer som bygger innovasjonsferdigheter, helt fra 1. trinn til høyere utdanning. Her finner du en innføring i noen av de største programmene vi leverer. Ses på skolen!


Programoversikt 02

SMART

I SMART lar vi elevene avdekke behov, utvikle ideer og finne løsninger. Slik trenes elevene selv i å formulere spørsmål, søke svar og sette ord på egen læring. Trening av digitale ferdigheter gis plass der teknologien forsterker selve læreprosessen. Vi viser deg hvordan kreativitet utvikles gjennom en prosess og hvordan du som lærer fasiliteter dette. Programmet er tverrfaglig og går over tre dager. Det avsluttes med en utstilling eller skolemesse.


Programoversikt 03

Elevbedrift

Elevbedrift er et program hvor elevene utvikler samarbeidsevner, kreativitet og initiativ gjennom etablering og drift av en Elevbedrift. Lærerne kobler arbeidet opp mot læringsmålene i ett eller flere fag i tillegg til tverrfaglige temaer. Elevene utvikler sine elevbedrifter med utgangspunkt i egne interesser og får erfaring med å utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Elevene får gjennom arbeidet erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.


Programoversikt 04

Innovasjonscamp

Innovasjonscamp er et program med fokus på kreativitet, skaperglede og nyskaping. I programmet får elevene eller studentene et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Innovasjonscamper avholdes på alle trinn i det norske utdanningssystemet.


Programoversikt 05

Ungdomsbedrift

I Ungdomsbedrift får elever i videregående opplæring erfaring med å etablere, drive og avvikle sine egne ungdomsbedrifter gjennom ett skoleår. Ungdomsbedrift drives kun innenfor skolen og i samarbeid med lærer. Hvert år gjennomfører 12.000 elever Ungdomsbedrift. Dette utgjør 20 prosent av alle elever i videregående opplæring.


Programoversikt 07

Studentbedrift

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse om bedriftsetablering gjennom oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Programmet kan også tilpasses til å fokusere på kun enkelte faser eller områder som bidrar til å utvikle studentenes entreprenørielle ferdigheter. Programmet bidrar til å utvikle studentenes entreprenørielle ferdigheter, og er en veldig god utgangspunkt for å få mer arbeidslivsrelevans i studiene.