12. Størst verdiskapingspotensial

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften, med stort fokus på forretningsmodellen.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Hvem er kunden, og hvilken verdi skaper varen/tjenesten for kunden?
 • Hva finnes av tilsvarende varer/tjenester på markedet og hvordan skiller ungdomsbedriftens vare/tjeneste seg ut?
 • Tar bedriften hensyn til én eller flere bærekraftutfordringer? Og hvilke bærekraftige vurderinger har bedriften gjort?
 • Er betalingsvillighet for varen/tjenesten sannsynliggjort? Er dette testet mot målgruppen? Er planlagte kostnader og forventede inntekter realistiske?
 • Er mulige partnere i verdikjeden som leverandører og distributører identifisert og kriterier for å velge dem etablert?
 • Er risikoaspektene identifisert og håndterbare?
 • Viser ledelsen nødvendig handlekraft og pågangsmot?
 • Fremtidsutsikter:
  • Hvilke planer har ungdomsbedriften lagt for ekspansjon? (eks. nye geografiske markeder, nye kundesegmenter og nye varer/tjenester)
  • Er forretningsmodellen skalerbar? (Stiger inntektene relativt sett raskere enn de faste kostnadene ved økt volum? Kan selskapet eventuelt ekspandere ved å etablere seg flere steder?)

Juryen gjennomfører intervju på stand med alle deltagerne.

 • HVA SKAL SENDES INN?

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider – kun ett dokument) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Størst verdiskapingspotensial».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

LEVER INNEN 03. FEBRUAR – NAVNGI FILEN:

”Verdiskaping_Navn på UB”

Størst verdiskapingspotensial

1. premie: 2000 kr

2. premie: 1500 kr

3. premie: 1000 kr