12. Beste yrkesfaglige bedrift

Ungdomsbedrifter fra alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer kan delta i denne konkurransen.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering basert på utført arbeid i ungdomsbedriften, og på bakgrunn av følgende kriterier:

 • På hvilken måte holder ungdomsbedriftens vare/tjeneste en god kvalitet innenfor relevant fagområde?
 • Har ungdomsbedriften kartlagt at det er behov i markedet for varen/tjenesten?
 • Hvordan har produksjonen foregått fra idé til ferdig vare/tjeneste eller prototype/pilot?
 • Hvordan er helse, miljø og sikkerhet i ungdomsbedriften ivaretatt?
 • Formidler elevene yrkesstolthet og engasjement for eget fag?

Juryen gjennomfører intervju på stand med alle deltagerne.

 • HVA SKAL SENDES INN?

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider – kun ett dokument) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Beste yrkesfaglige bedrift».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

LEVER INNEN 04. FEBRUAR – NAVNGI FILEN:

«Yrkesfag_Navn på UB»

Beste yrkesfaglige bedrift

1. premie: Deltagelse på NM for 4 elever og 1 lærer

2. premie: 1500 kr

3. premie: 1000 kr