Konkurranser

Vi har 13 kategorier på årets FMUB. Det kåres vinnere regionsvis. Vi anbefaler dere å velge dere ut noen konkurranser dere ønsker å fokusere på, i stedet for å melde dere på i alle. Dette letter arbeidet for både dere og oss, og dere får bedre tid til å spisse dere inn mot de konkurransene dere velger. Alle bedriftene skal inn til intervju, som vil si at jo flere konkurranser dere melder dere på i - jo flere intervjuer må dere gjennomføre.

NB: I TILLEGG TIL KONKURRANSE 6 OG 7, MÅ ALLE UBER MELDE SEG OPP PÅ MINST EN ANNEN KONKURRANSE FOR Å DELTA PÅ FYLKESMESTERSKAPET.

Det konkurreres i følgende kategorier:
1. Beste videopitch

2. Beste markedsføring

3. Beste forretningsmodell/-plan

4. Beste sosiale entreprenør

5. Best in business

6. Beste bærekraftige stand*

7. Beste salgsteam*

8. Bærekraftsprisen (NM)

9. Beste samarbeid med næringslivet

10. Beste innovative vare/tjeneste(NM)

11. Beste HR-bedrift

12.
Beste yrkesfagelige bedrift (NM)
13. Beste ungdomsbedrift (NM)

(NM) - Vinneren deltar på fysisk NM

* Alle er med i disse konkurransene.

Klikk her for å lese mer om deltakelse på Norgesmesterskapet.

NB! Strøm

Det vil IKKE bli lagt ut strøm til standene. Ta derfor med egen powerbank ved behov.