Innlevering av bidrag

Viktig info, les dette før dere leverer bidragene deres:

I forkant og innen fristen som er satt for innlevering av bidrag den 11. februar må ungdomsbedriften sende inn materiell tilpasset hver enkelt konkurranse.

NB: Dersom dere ikke har sendt inn nødvendig materiell i hver av konkurransene dere er påmeldt i innen fristen 11. februar, vil dere bli automatisk strøket fra konkurransen.

NB2: Videopitchen og skriftlige bidrag vil bli brukt i forbindelse med fylkesmesterskapet, og delt med eksterne jurymedlemmer. Etter endt mesterskap vil bidragene gjøres inaktive. Bildet av elevene vil bli brukt i markedsføring i forkant, under og etter arrangementet. Dersom det er elever som har reservert seg mot film og bilde, skal ikke disse bli eksponert i materiell som sendes inn. Det er mulig å reservere seg mot slik bruk i innleveringsskjemaet.

Alt materiellet til konkurransene lastes opp via et eget innleveringsskjema – link åpner 3. januar. Videopitchen må være lastet opp på Youtube (pass på at filmen ikke er oppført som privat) og linken legges ved i påmeldingsskjemaet. Hvis dere skal delta i flere konkurranser må alle bidragene lastes opp samtidig. Det er ikke mulig å sende inn skjemaet på nytt/flere ganger. Dersom dere skal endre bidrag etter innsending må dere ta kontakt med UE.

Alt skriftlig materiell navngis som følger: “Navn på konkurranse_Navn på UB”

Eks. “Bærekraft_Plante UB”