5. Best in business

I denne konkurransen ser juryen etter ungdomsbedrifter som er inne i driftsfasen og som kan vise til faktisk salg.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Hvordan har fremdriften i ungdomsbedriften vært, fra utforming av ideen til faktisk salg?
 • Hvordan har arbeidsoppgaver blitt fordelt?
 • Hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak har ungdomsbedriften gjort?
 • Har ungdomsbedriften samarbeidet med eksterne aktører gjennom prosessen, og hva bidro de med?
 • Hvilke markedsførings- og salgsaktiviteter er gjennomført?
 • Kan elevene vise at de har god økonomisk oversikt og forståelse, og at bedriften er lønnsom (inntektene overstiger utgiftene)?

Juryen gjennomfører intervju på stand med alle deltagerne.

 • HVA SKAL SENDES INN?

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider – kun ett dokument) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Best in business».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

LEVER INNEN 04. FEBRUAR – NAVNGI FILEN:

«BIB_Navn på UB»

Best In Business

1. premie: 2000kr

2. premie: 1500 kr

3. premie: 1000 kr