1. Beste videopitch

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Er videopitchen original og skiller den seg ut?
  • Er det benyttet spesielle virkemidler eller støtteverktøy som fungerer godt?
  • Presenteres ungdomsbedriften på en god måte?
  • Presenteres ungdomsbedriftens produkt (vare/tjeneste) på en god måte?

Juryen ser gjennom og vurderer innsendte videopitcher i forkant av FMUB. Juryen vil ikke legge vekt på teknisk kvalitet på bilde/lyd da det er store variasjoner i hva slags utstyr ungdomsbedriftene har hatt tilgjengelig.

  • HVA SKAL SENDES INN?

En videopitch der dere presenterer UBen og forretningsideen. Dere skal laste opp videoen på Youtube og legge inn lenken i innleveringsskjemaet. Pass på at videoen ikke er oppført som privat. (Velg «Ikke oppført» eller «Offentlig»).

LEVER INNEN 04. FEBRUAR – NAVNGI VIDEOEN:

«Videopitch_Navn på UB»

Beste videopitch

1. premie: 2000kr

2. premie: 1500 kr

3. premie: 1000 kr