13. Beste Ungdomsbedrift

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering, og vurdere ungdomsbedriften på bakgrunn følgende:

 • På hvilken måte kan elevene vise at det er et behov og betalingsvillighet i markedet for ungdomsbedriftens vare/tjeneste?
 • Hvordan har varen/tjenesten kommet til praktisk bruk?
 • I hvilken grad klarer elevene å kommunisere hva som er innovativt/nyskapende ved deres bedrift, vare/tjeneste, forretningsmodell, produksjonsprosess/-metode, kommunikasjonsform, distribusjonsform, organisasjonsform eller marked?
 • På hvilken måte kan elevene vise at deres forretningsidé passer inn i FNs bærekraftsmål og er bærekraftig sammenlignet med andre bedrifter i samme marked?
 • Hvilke markedsføringsaktiviteter har elevene gjennomført for å nå ut til kundene, og hvorfor ble akkurat disse aktivitetene valgt (basert på kundeinnsikt)?
 • På hvilken måte har teamet den rette sammensetningen og erfaringen som kreves for å utvikle ungdomsbedriften og drive arbeidet fremover?
 • I hvilken grad har elevene samarbeidet med relevante aktører fra arbeids- og næringsliv, og har de klart å skape et nettverk som har hjulpet dem til å komme videre?
 • Hvordan vil ungdomsbedriften skape verdier - i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng?
 • På hvilken måte viser elevene at de har god oversikt over økonomien og god forståelse av regnskapet i ungdomsbedriften?
 • I hvilken grad kan elevene reflektere over sitt eget læringsutbytte og hvilken kompetanse de har tilegnet seg ved å drive en ungdomsbedrift?


Juryen har følgende treffpunkter hvor de blir kjent med og vurderer ungdomsbedriften:

1. Skriftlig materiell: Delårsrapport

2. Pitch foran dommerne: Ungdomsbedriften holder en pitch med maks lengde er 2 minutter. Det er lov å benytte digitale hjelpemidler.

3. Besøk på stand

4. Intervju med jury


HVA SKAL SENDES INN?

A. Delårsrapport med maks lengde er 10 A4-sider (inkl. forside og bakside – kun ett dokument). Delårsrapporten skal inneholde:

 • Forside med ungdomsbedriftens navn, skolens navn, navn på ansvarlig lærer, skoleår, navn på mentor og mentors arbeidsplass.
 • Første side med en kort oppsummering.
 • Øvrige sider bør svare på kriteriene. Elevene skal beskrive hva de faktisk har gjort i løpet av UB-året, og eventuelt hvilke planer de har fremover.
 • Resultatregnskap og balanserapport skal inngå i de 10 sidene.

B. Dersom ungdomsbedriften ønsker å benytte digitale hjelpemidler som PowerPoint, lyd, film osv må denne filen også sendes inn på forhånd.

HVOR MANGE KAN FÅR DELTA?

 • En jury plukker ut hvilke ungdomsbedrifter som får delta på selve fylkesmesterskapet. Det velges ut 30 kandidater i kategorien beste ungdomsbedrift basert på innsendt delårsrapport. Disse får beskjed senest en uke før arrangementet!

DELÅRSRAPPORT LEVERES INNEN 04. FEBRUAR

NAVNGI FILEN: ”BUB_Navn på UB”

PRESENTAJONSMATERIELL LEVERES INNEN 22. FEBRUAR

NAVNGI FILEN: «BUB-PRES_ Navn på UB”

Beste ungdomsbedrift

1. premie: Deltagelse på NM for 4 elever og 1 lærer

2. premie: 1500 kr

3. premie: 1000 kr


Vurderingskriterier

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering, og vurdere ungdomsbedriften på bakgrunn følgende:

 1. På hvilken måte kan elevene vise at det er et behov og betalingsvillighet i markedet for ungdomsbedriftens vare/tjeneste?
 2. Hvordan har varen/tjenesten kommet til praktisk bruk?
 3. I hvilken grad klarer elevene å kommunisere hva som er innovativt/nyskapende ved deres bedrift, vare/tjeneste, forretningsmodell, produksjonsprosess/-metode, kommunikasjonsform, distribusjonsform, organisasjonsform eller marked?
 4. På hvilken måte kan elevene vise at deres forretningsidé passer inn i FNs bærekraftsmål og er bærekraftig sammenlignet med andre bedrifter i samme marked?
 5. Hvilke markedsføringsaktiviteter har elevene gjennomført for å nå ut til kundene, og hvorfor ble akkurat disse aktivitetene valgt (basert på kundeinnsikt)?
 6. På hvilken måte har teamet den rette sammensetningen og erfaringen som kreves for å utvikle ungdomsbedriften og drive arbeidet fremover?
 7. I hvilken grad har elevene samarbeidet med relevante aktører fra arbeids- og næringsliv, og har de klart å skape et nettverk som har hjulpet dem til å komme videre?
 8. Hvordan vil ungdomsbedriften skape verdier - i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng?
 9. På hvilken måte viser elevene at de har god oversikt over økonomien og god forståelse av regnskapet i ungdomsbedriften?i889
 10. I hvilken grad kan elevene reflektere over sitt eget læringsutbytte og hvilken kompetanse de har tilegnet seg ved å drive en ungdomsbedrift?

FORMELLE KRAV

Delårsrapporten skal inneholde:

 • Forside med ungdomsbedriftens navn, skolens navn, navn på ansvarlig lærer, skoleår, navn på mentor og mentors arbeidsplass.
 • Maks 10 A4-sider inklusiv forside og vedlegg
 • Forside med ungdomsbedriftens navn, skolens navn, navn på ansvarlig lærer, skoleår, navn på mentor og mentors arbeidsplass.
 • Første side med en kort oppsummering.
 • Øvrige sider bør svare på kriteriene. Elevene skal beskrive hva de faktisk har gjort i løpet av UB-året, og eventuelt hvilke planer de har fremover.
 • Resultatregnskap og balanserapport skal inngå i de 10 sidene.