4. Beste sosiale entreprenør

Prisen tildeles en ungdomsbedrift som ønsker å løse en klar definert sosial utfordring i samfunnet gjennom sin ungdomsbedrift.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Har ungdomsbedriften en bestemt sosial utfordring som den ønsker å løse?
  • Har bedriften en nyskapende løsning på utfordringen?
  • Kan ungdomsbedriften vise til kunnskap om målgruppen de skaper en løsning for, samt involvering av målgruppen i utvikling av løsningen?
  • Har bedriften fokus på dobbelt bunnlinje, dvs. kan elevene vise til samfunnsmessig endring og fremtidig økonomisk overskudd?
  • Viser elevene i bedriften entusiasme for sitt arbeid?

Juryen gjennomfører intervju på stand med alle deltagerne.

  • HVA SKAL SENDES INN?

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider – kun ett dokument) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen «Beste sosiale entreprenør».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Kort beskrivelse av forretningsideen.
  • Informasjon om kriteriene over.

LEVER INNEN 04. FEBRUAR – NAVNGI FILEN:

«Sosial_Navn på UB»

Beste sosiale entreprenør

1. premie: 2000kr

2. premie: 1500 kr

3. premie: 1000 kr