8. Bærekraftprisen

Bærekraftprisen tildeles en ungdomsbedrift der selve forretningsideen er å løse en eller flere bærekraftutfordringer.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • På hvilken måte løser varen eller tjenesten et bærekraftproblem?
 • Hvilket behov er det i markedet for varen/tjenesten?
 • Hvordan er løsningen mer bærekraftig enn andre lignende varer/tjenester i samme marked?
 • Hvordan forener bedriften lønnsomhet og bærekraft?
 • Hvor stor påvirkning tror dere ungdomsbedriften deres kan ha (eks. hvor mange personer og/eller hvilke næringer vil få nytte av varen/tjenesten)?
 • Hvilke av FNs bærekraftmål har bedriften jobbet med og hvordan knyttes disse til bedriftens forretningsidé?

Juryen gjennomfører intervju på stand med alle deltagerne.

 • HVA SKAL SENDES INN?

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider – kun ett dokument) i PDF-format som inneholder:

 • Navnet på konkurransen: «Bærekraftprisen».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

LEVER INNEN 04. FEBRUAR – NAVNGI FILEN:

«Bærekraft_Navn på UB»

Bærekraftprisen

1. premie: Deltagelse på NM for 4 elever og 1 lærer

2. premie: 1500 kr

3. premie: 1000 kr