Ungt Entreprenørskap Trøndelags tilbud 2020 - 2021

Høsten 2020 trer nye læreplaner i kraft, og fagfornyelsen med dybdelæring og skaperglede som viktige satsinger gjør entreprenørskap i utdanning mer aktuelt enn noensinne. Vi i Ungt Entreprenørskap Trøndelag står klare til å bidra for å hjelpe skolene og være en brobygger mellom skole og arbeidsliv.

46461734455 fa2b3aed67 o

På linkene under finner du mer informasjon for hvert utdanningsnivå:

Barnetrinn


Ungdomstrinn

Videregående skole

Høyere utdanning

Muligheter for arbeids og næringsliv

Logo uetrondelag

Vi i UE Trøndelag er her for å hjelpe deg, og vil gjerne skape mer entreprenørskapsaktivitet sammen med deg! Klikk deg inn på de aktuelle linkene over eller ta kontakt med oss på dea.klinkby@ue.no eller direkte til en rådgiver i din region her.