Høyere utdanning i Trøndelag 2020 - 2021

Ungt Entreprenørskap bidrar med programmer som fremmer innovasjon og nyskapingskompetanse gjennom erfaringsbasert læring. Vi er en brobygger mellom utdanning og næringsliv og hjelper utdanningsinstitusjonene med å gjøre utdanningen arbeidslivsrelevant.

Rentabrella SB 19 20

Våre tilbud til høyere utdanning

Studentbedrift (SB)

Et program hvor studentene får mulighet til å starte, drive og avvikle sin egen bedrift som en del av utdanningen.

Innovasjonscamp

Et program hvor studentene får trene kreativitet, skaperglede og nyskaping gjennom arbeid med et oppdrag fra arbeids- eller næringsliv.


Marthe Stromsem

Ta kontakt om du vil høre mer:
Marthe Strømsem
Rådgiver VGS og høyere utdanning Sørlige del av Trøndelag
Marthe.stromsem@ue.no
Tlf: 481 55 710

UE portretter 2019082

Sara Kveli Skjervø
Rådgiver VGS og høyere utdanning Nordlige del av Trøndelag
sara.skjervo@ue.no
Tlf: 917 90 265