Ungdomstrinnet i Trøndelag 2020 - 2021

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper skolene i Trøndelag i arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil bidra for å gjøre undervisningen mer praktisk og fremme kreativitet, motivasjon og læring. Fagfornyelsen gir mange muligheter til å jobbe med entreprenørskap. Gjennom våre programmer får elevene se fagene i sammenheng og anvende sine kunnskaper i kjente og ukjente sammenhenger.

Programmer vi tilbyr

Progresjonsmodell ungdomsskole

Ønsker du eller din skole veiledning fra en UE-rådgiver om våre programmer?

Vi i UE kommer gjerne ut til din skole på fellestid, teamtid eller andre møtetidspunkt som passer for dere, for å fortelle mer om våre programmer eller gå spesifikk inn på ett program dere er interessert i.

Meld din interesse her

UE Grunnskole team 2020 JPG

Elevbedrift

Gjennom elevbedrift får elevene starte, drive og avvikle sin egen bedrift. Elevene trener særlig samarbeidsevner, kreativitet og initiativ gjennom arbeidet med bedriften. Ofte knyttes arbeidet i Elevbedrift opp mot tema som bærekraftig utvikling, sosialt entreprenørskap, sunn mat og matglede, eller opp mot ressurser i lokalsamfunnet.

Elevbedrift er et fleksibelt program som kan organiseres på svært ulike måter, og med ulikt omfang. Elevbedrift organiseres tverrfaglig eller i enkeltfag, alt fra 2 uker til gjennom et helt skoleår.

Ønsker du mer informasjon eller oppfølging i forhold til Elevbedrift? -Ta kontakt med oss i UE Trøndelag, og meld din interesse via denne linken her.

Les mer om Elevbedrift

EB plakat middel str

Årets nyhet for elevbedrift

Sunn mat og matglede

Nytt av året er vårt prosjekt «Sunn mat og matglede», der vi ønsker å tilføre kreativitet og kunnskap for å heve læringsutbyttet og standarden på de tradisjonelle mat-bedriftene rundt om på skolene. Bærekraft og kostrådene serveres i ny drakt, helt i tråd med fagfornyelsen.

Hvis du eller din skole skal ha elevdrevne kantiner, jobbe med tverrfaglighet rundt mat og livsstil eller har elevbedrifter som ønsker å jobbe med mat, er dette prosjektet midt i blinken for dere.

Ønsker du å være med på dette prosjektet, meld din interesse her, så tar vi kontakt for videre oppfølging.

Mimmis knekkebrod EB Torstad ungdomsskole Akershus 3

Innovasjonscamp

Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. De følger UEs prosessverktøy fra start til mål. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor, og gjerne knyttet til bærekraft. Innovasjonscamp kan også brukes som idéfase for videre arbeid med å realisere ideene gjennom elevbedrifter. Dette programmet gjennomfører vi som regelt på 8.trinn, men det er også muligheter for at 9.trinn og 10.trinn også kan gjennomføre dette programmet.

Estimert tidsbruk: Fra 1 - 4 dager.

Påmelding finner du her

V4 Innovasjonscamp Prosessverktoy
Bilde av prosessverktøyet for innovasjonscamp

Regionale tilbud

Trondheim Kommune - Elevbedriftsuke/Innovasjonscamp

Tilbud til skoler i Trondheim kommune. Elevene får et reelt oppdrag fra Trondheim kommune innenfor tema «bærekraftige lokalsamfunn» og SteinSaksPapir. Innovasjonscampene gjennomføres i tidsrommet mellom jul og vinterferien. Elevene følger UEs prosessverktøy fra start til slutt, og løsningene presenteres til kommunen og kan bli reelle løsninger. En gruppe fra hver skole representerer skolen sin i en Trondheimsfinale.

Påmelding finner du her


Orkland kommune - Elevbedriftsperiode i uke 39 og 40

I uke 39 og 40 gjennomfører vi elevbedriftsuker for alle skoler i Orkland kommune.

I år vil elevene starte opp bedrifter basert på problematikken til årets TV-aksjon "Et hav av muligheter". I tillegg vil de få et unikt innblikk i avfallbransjens utallige muligheter for en bærekraftig framtid.

Uke 39: Kick off med UE, idefase og etablering
Uke 40: Driftsfase og fremvisning av bedriftene.

Vi gleder oss til å bistå med en superkul elevbedriftsperiode!

Påmelding finner du her

74377881 506245410236365 4941352241891115008 n

Blå innovasjonscamp for 10.trinn - 26. oktober

For hele Trøndelag - Påmeldingsfrist: 2. oktober

I år kan 10.trinn fra hele Trøndelag bli med på årets største digitale innovasjonscamp! En havbruksorientert innovasjonscamp med fokus på den blå næringen, hvor Guri Kunna VGS bidrar med informasjon om utdanningen og hverdagen på skolen. På lik linje med i fjor vil elevene løse reelle problemer som eksisterer i den blå næringen i dag.

Campen foregår mandag 26. oktober, med «live» kick off i regi UE Trøndelag, Blått kompetansesenter, ordfører Kristin Strømskag, ordfører Ole L Haugen og Guri Kunna videregående. Det blir digital innlevering og «live» premieutdeling samt overraskelser i flere kategorier.

Vinnergruppa og ledsager får en sjelden mulighet: Omvisning ut til oppdrettsanlegg med ribb, inkludert hurtigbåt ut til Hitra. Vinnergruppas klasse kan også forvente en liten fordel.

Ingen begrensninger på antall deltakere som i år gir unike muligheter for alle 10.trinns elever i hele Trøndelag. Man kan melde på hele trinn, eller små grupper som har interesse for havbruk.

Vi gleder oss til å ta med ungdommen inn i en innholdsrik og lærerik dag hvor skaperlyst, mestring og entreprenørskap står høyt i førersetet. Bli med dere også!


Påmelding herF Ns baerekraftsmal
"Både i Elevbedrift og Innovasjonscamp har vi fokus på bærekraft. Det tverrfaglige temaet "Bærekraftig utvikling" passer fint sammen med disse to programmene."

Økonomi og karrierevalg

Et tilbud for elever på 10.trinn. Gjennomføringene starter våren 2021.

Økonomi og karrierevalg er et program som hjelper elevene til å tenke over hva som er viktig når de skal velge utdanning og senere yrke. De får erfare hvilke konsekvenser valg av yrker og levevaner har for deres framtidige livssituasjon og personlige økonomi.

Økonomi og karrierevalg er forankret i overordnet del av læreplanverket og dekker kompetansemål i Utdanningsvalg, samfunnsfag og matematikk samt det tverrfaglige tema folkehelse og livsmestring. Oppgavene gir elevene stort rom til å reflektere over egen læring, alene og sammen med andre, samt å utforske og drøfte konsekvensene av valg.

Programmet blir gjennomført av våre veiledere og har en varighet på tre skoletimer.

Påmeldingen finner du her

Bilde1

Jobbskygging 8.-10.trinn

I programmet Jobbskygging blir elevene kjent med et yrke ved å være med noen på jobben deres. Gjennom gode forberedelser, møter med arbeidslivet og rom for refleksjon i etterkant får elevene økt kompetanse og mulighet til å gjøre reflekterte valg for egen framtid.

Det er laget egne øvelser og aktiviteter for hvert trinn på i ungdomsskolen som gradvis gjør elevene mer bevisst på valg de gjør etter 10.trinn.

På 8. trinn
velger elevene en de kjenner som de følger en arbeidsdag.
På 9. trinn
velger eleven et yrke de er interessert i, og følger en arbeidstager gjennom en eller flere arbeidsdager. I arbeidsuka følger elevene arbeidstaker i 3-5 dager.
På 10. trinn
hospiterer elevene på en selvvalgt videregående skole.

Forankring i læreplanverket

Jobbskygging er forankret i overordnet del av læreplanverket. Vi dekker deler av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, samt kompetansemål knyttet til karrierekompetanse.

For å få tilgang til materiell, trykk på påmeldingslinken under:

Påmelding finner du her

Jobbskygging1