Videregående skole i Trøndelag 2020 - 2021

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper skolene i Trøndelag i arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil bidra for å gjøre undervisningen mer praktisk og fremme kreativitet, motivasjon og læring. I tillegg gir mange av programmene en viktig læring gjennom samarbeid med arbeids- og næringsliv.

Current UB bilde

Våre programmer

Ungdomsbedrift (UB)
Elever får starte, drive og avvikle egen bedrift i løpet av et skoleår.

Innovasjonscamp

Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp.

Sjef i eget liv!

"Sjef i eget liv" gir elevene grunnleggende økonomikunnskaper. Elevene får sette opp sine personlige budsjetter i en simulator hvor målet er at de skal kjøpe egen bolig. De starter med å velge utdanning og yrke. Underveis må de ta bevisste valg om forbruk og lån og reflektere over verdien av langsiktig sparing. Budsjettet skal gå i balanse slik at drømmen om egen bolig blir oppnåelig.


Kontakt oss!

Vi bidrar til entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Vi tilbyr også kurs/foredrag om entreprenørskap i fagfornyelsen.

Ta kontakt når dere ønsker mer informasjon eller om vi kan være til hjelp for å komme i gang eller videreutvikle entreprenørskapsarbeidet på din skole.

Marthe Stromsem

Rådgiver videregående og høyere utdanning Sørlige del

Marthe Strømsem

marthe.stromsem@ue.no

Tlf: 481 55 710

UE portretter 2019082

Rådgiver videregående og høyere utdanning Nordlige del

Sara Kveli Skjervø

sara.skjervo@ue.no

Tlf: 917 90 265

UE portretter 2019032

Rådgiver og merkantilt ansvarlig

Dea Fostad Klinkby

dea.klinkby@ue.no

Tlf: 402 27 295