Barnetrinnet i Trøndelag 2020 - 2021

Ungt Entreprenørskap Trøndelag leverer programmer og veiledning som hjelper skoler i Trøndelag med å gjøre undervisningen mer praktisk og fremmer kreativitet, motivasjon og læring. I tillegg gir mange av programmene en viktig læring gjennom samarbeid med arbeids- og næringsliv.

Programmer vi tilbyr

Barnetrinn progresjonstrapp

Ønsker du eller din skole veiledning fra en UE-rådgiver om våre programmer?

Vi i UE kommer gjerne ut til din skole på fellestid, teamtid eller andre møtetidspunkt som passer for dere, for å fortelle mer om våre programmer eller gå spesifikk inn på ett program dere er interessert i.

Meld din interesse her

UE Grunnskole team 2020 JPG

Påmelding og informasjon om våre programmer

Våre familier (1.-2.trinn)

Hvordan fungerer familien og hvordan kan hver enkelt være med å bidra? De yngste skoleelevene får lære hvorfor familier må ta valg og prioritere.

Mer informasjon om dette programmet finner du her

Trykk her for påmelding

Vårt lokalsamfunn (5.trinn) Uke 44/45

Her får elevene på en enkel måte gjøre seg kjent med lokalsamfunnet rundt seg; yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. De får teste ut demokratiske spilleregler, forstå sammenheng mellom skatt og velferd og samspillet mellom privat og offentlig sektor i et variert og artig undervisningsopplegg. Programmet gjennomføres av en veileder fra lokalsamfunnet sammen med læreren.

Mer informasjon om dette programmet finner du her

Trykk her for påmelding

SMART (5.-7.trinn)

SMART er et undervisningsopplegg som inviterer elevene til å utforske og lar de få jobbe med problemløsning ut fra egne valg og interesser. Her skal det avdekkes behov, utvikles ideer og løsninger skal realiseres slik at andre kan nyttiggjøre seg dette. Elevene kartlegger ulike utfordringer i eget lokalmiljø, velger seg en utfordring de vil konsentrere seg om og utvikler ulike løsninger. Underveis må de gjøre undersøkelser, søke kunnskap og tenke kreativt. Elevene er selv aktive i å definere problemer og problemstillinger for å skape løsninger som er nyttige for dem selv og andre mennesker.

SMART stimulerer:

evnen til å gå i dybden og løse ekte problemer
evnen til kreativ tenkning og forståelse av verdiskaping
nysgjerrighet og utforskertrang
bevissthet om eget nettverk

Mer informasjon om dette programmet finner du her

Trykk her for påmelding

2020 08 13 6

Årets SMARTnyhet!

SMART- TV-Aksjonen 2020: uke 42 (12-16. oktober)

TV-aksjonen 2020 går i år til WWFs kamp mot plast i havet. Åtte millioner plast havner hvert år i havet, og dette er et kjempeproblem for vår eksistens. WWF skal bruke midlene fra innsamlingsaksjonen til å hindre mer plast i havet.

Gjennom et samarbeid mellom TV-aksjonen og Ungt Entreprenørskap kan elevene komme opp med egne løsninger som bidrar til å forhindre mer plast i havet.

Opplegget går over fire dager og skolen kan bestemme selv om de ønsker oppstart mandag eller tirsdag.

Trykk her for påmelding

T Vaksjonen

Regionspesifikke programmer

Remidt-skolen (4.trinn)

For elever og skoler i Orkland, Hitra, Frøya, Melhus, Rindal, Rennebu og Skaun

Remidt-skolen motiverer unge til å jobbe med problemløsning ut i fra egne valg og miljøinteresser. Gjennom besøk på gjenvinningsstasjon, og kreativ prosess skal elevene avdekke utfordringer knyttet til kildesortering, utvikle ideer og realisere løsninger med nytte og verdi for andre i fremtiden. Elevene skal lage en modell som beskriver ideene og presentere dette for et publikum.

Påmelding Remidt-skolen

Lurven1

Trondheimsskolen: SMART-Avfall (4.trinn)

For elever og skoler i Trondheim kommune. Hvordan fremtidens kildesorteringssystem vil se ut er det ingen som vet. SMART-avfall er et pedagogisk program som gir elevene erfaringer og kunnskap om hvordan de kan utvikle nye bærekraftige løsninger på miljø- og avfallsutfordringer i lokalsamfunnet. Elevene må etter besøk på TRV komme opp med egne løsninger. Dette undervisningsopplegget er i samarbeid med TRV og Grønn barneby.


Påmelding SMART-Avfall

SMART TRV