Endelig fikk elevene ved Vaulen skole vist fram de SMARTe ideene sine!

Psmart3

Skoleåret 19/20 fikk Vaulen skole, sammen med fire andre barneskoler i Stavanger, en utfordring. Utfordringen var: gjør Stavanger smartere! Smartbyen Stavanger og vi i Ungt Entreprenørskap Rogaland satte i gang programmet TeknologiSMART der elevene skulle finne nye, smarte løsninger på problemer de fant i nærmiljøet sitt.

Programmet går vanligvis over fem skoledager. Den siste dagen er det finale hvor en jury kommer og ser på alle løsningene og kårer vinnere. På grunn av hjemmeskole våren 2020 stoppet prosjektet helt opp, og elvene fikk aldri besøk av juryen. Men verken skolen eller vi ønsket å avslutte prosjektet uten å gjennomføre finale, så fredag 2. oktober stod alle gruppene som deltok ved 7.trinn på Vaulen skole klare på stand i klasserommene sine. De hadde forberedt flotte presentasjoner, prototyper av oppfinnelser, reklamefilmer og pyntet standene sine fantastisk fint. Juryen, bestående av representanter fra Smartbyen, Ungt Entreprenørskap og ledelsen ved Vaulen Skole, ble kjempeimponert!

Elevene hadde funnet løsninger på alt fra søppel i byen, grafitti, parkering, smarte bybenker og oppholdsplasser, trygge covid19-løsninger for dagligvarebutikker, sikring av sykler og til bedre lading av elbiler.

"Vi er imponert over hvordan elevene og lærerne ved Vaulen skole holdt motivasjonen oppe gjennom en ekstra vanskelig prosjektperiode og likevel klarte å komme opp med så mange flotte løsninger!"
Åslaug Aarhus, Ungt Entreprenørskap Rogaland

Her er de SMARTeste løsningene:

Notag

Beste idè: «No-Tag»

Denne gruppen hadde fokusert på problemet med grafitti på store vegger og overflater i Stavanger. De så at det ofte var tagget med stygge ord langs skoleveien og mente dette kunne ha dårlig innflytelse på elevene. De fant dermed på en løsning der det skulle være sensorer koblet til steder der en ikke ønsket graffiti og denne sensoren skulle sende signal til politiet om noen tagget.

120417908 799025520927204 2599251647911566050 n

Beste presentasjon: «Roberta»

Denne gruppen hadde laget en robot som skulle gå rundt i Stavanger og plukke søppel. De hadde bygget en prototype på over 1 meter med flotte detaljer som for eksempel forskjellige søppelryddingsredskaper, detektorer, lademuligheter og forskjellige knapper med ulike funksjoner. Elevene hadde en flott presentasjon og hadde laget slagord, logo og visittkort!

Psmart1

Beste samarbeid:
«P-smart» og «Swamper»

Disse to gruppene hadde laget forslag til bedre parkeringsløsninger og mindre vannføring i veiene i Stavanger. Elevene hadde vært spesielt gode på å samarbeide og heiet hverandre fram både i oppturer og nedturer. Det er viktig når man skal finne gode, innovative løsninger for framtiden!

I SMART får elevene avdekke behov, utvikle ideer og finne løsninger. Slik trenes elevene selv i å formulere spørsmål, søke svar og sette ord på egen læring.

Smart er forankret i overordnet del av læreplanverket og dekker flere kompetansemål i norsk, samfunnsfag, naturfag samt kunst og håndverk. Oppgavene gir elevene stort rom til å reflektere over egen læring, samt å utforske og drøfte bærekraftige løsninger på nye og eksisterende problemer. Slik legger Smart godt til rette for dybdelæring.

Frigjorde en hel uke av timeplanen

På Vaulen skole la de ned undervisningen en hel uke for å kun konsentrere seg om SMART. Elevene startet med å lete etter utfordringer i samfunnet for deretter prøve å skape teknologiske løsninger til problemet de valgte seg ut. Elevene har vært utrolig kreative. og læreren er veldig imponert over dem.

"Å få være med på TeknologiSmart har vært utrolig spennende. Elevene har hatt stort utbytte av dette prosjektet både når det kommer til problemløsning og nytenkning. Jobben som lærer har i denne forbindelse gått mer ut på å være veileder enn noe annet. Jeg synes det har vært et kjempeopplegg. Det som også er veldig fint er at det går rett inn i de nye læreplanene."
Johanne Røstad, lærer ved Vaulen Skole

Læreren fortsetter: elevene har hatt stort utbytte av SMART på mange måter. De har lært seg hvordan de skaper et produkt basert på brukerbehov, de har lært om markedsføring og en hel del om samarbeid gjennom dette prosjektet. Jobben som lærer har i denne forbindelse gått mer ut på å være veileder enn noe annet. Jeg synes det har vært et kjempeopplegg. Det som også er veldig fint er at det går rett inn i de nye læreplanene. Hurra!

Hvis du ønsker å høre mer om SMART kan du ta kontakt med vår rådgiver Åslaug Aarhus, på epost: aaslaug.aarhus@ue.no.