Vinnere Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Rogaland 2020

Vinnere Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Rogaland 2020

Vinner

125 Ungdomsbedrifter fra hele Rogaland deltok på Fylkesmesterskapet i Forum Expo 4. mars 2020. Beste ungdomsbedrift ble Gumbox UB fra Tryggheim videregående skole. Her er alle vinnerne og juryens begrunnelser:


Beste ungdomsbedrift

Vinner og NM- deltakelse: Gumbox UB - Tryggheim videregående skole

Juryen har brukt lang tid og vurdert grundig 23 ulke, gode bidrag i forbindelse med utnevnelsen av årets ungdomsbedrift 2020. Juryen ser at det er lagt ned mye godt i arbeid hos kandidatene, og flere utmerket seg. Juryen har spesielt lagt vekt på at forretningsideen er basert på egenutvikling av et produkt med betydelig kommersielt potensiale, samtidig som det løser et miljøproblem som også utgjør en økonomisk utfordring. Produktet kan masseproduseres og distribueres utover fylkets og landets grenser. Produktet appellerer til en bred målgruppe, uavhengig av alder og kjønn, og kan bidra til holdningsendring knyttet til forsøpling.


Beste yrkesfaglige bedrift


Vinner og NM- deltakelse: Lamps of Norway UB – Tryggheim videregående skole

Vinneren viser en genuin interesse for produkt og design, kreativitet og gjennomføringsevne. De har designet et morsomt og nyttig produkt med flere bruksområder og solid kvalitet. Formidler yrkesstolthet og engasjement for arbeidet. Av hensyn til miljø og bærekraft er materialene de bruker resirkulerte. Merkevaren fremstår som sterk.


Innovasjonsprisen


Vinner og NM- deltakelse: Eplekjekkasane – Tryggheim videregående skole

Bedriften har en innovativ bruk av råstoffene, de har en gjennomtenkt prosess, design og sluttprodukt. De har et veldig godt samarbeid med lokal råvareleverandør, kompetanse og produksjon.


Wildcard og NM- deltakelse
:

Hjelpen UB – Dalane videregående skole


Vinner Alumnis Lederskapspris:

Vilde Ruud, Norskhjelpen UB - Tryggheim videregående skole


Beste markedsføring

1. plass: Moke UB - Dalane videregående skole

2. plass: Pastascuttia UB – Karmsund videregående skole

3. plass: iGreen UB – Akademiet videregående skoleBeste reklamefilm

Fagjuryens pris: Gen-Z Media - Vardafjell videregående skole

Årets vinner har vist at de behersker alle deler som skal til for å lage en effektiv reklamefilm som skaper oppmerksomhet. Gjennom filmens hovedperson får vi en karisma og sjarm som gjør oss umiddelbart interessert i det de prøver å selge. Filmen har alt: gode overganger, god koreografi, bra manus og masse selvtillit. En godt gjennomtenkt produksjon, fra ide til teknisk gjennomføring.

Publikumsprisen: Loffeloffa UB - Lundeneset videregående skole


Beste kundeopplevelse på nett

1. plass: Bra nok UB - Dalane videregående skole

Årets vinner av Beste Kundeopplevelse på nett har et tydelig innhold, to-the-point produkter og en gjennomtenkt logo.På nettstedet til denne ungdomsbedriften finner vi gode produktbilder, som både ivaretar og bygger videre på et godt tema. Websiden har et tydelig call to action, samtidig som både chattefunksjon og telefonsupport er tilgjengelig for å hjelpe brukere som er i tvil. Skal man trekke frem forbedringspotensial for årets vinner kan det ligge i å redusere friksjon i kjøpsprosessen. Bedriften har forøvrig en god presentasjon av teamet som understreker deres engasjement for sakens kjerne. Oppsummert har vinneren en solid tilstedeværelse på tvers av ulike kanaler, med god bruk av sosiale medier, en sterk videopresentasjon og evnen til å knytte disse kommunikasjonspunktene sammen til en helhetlig opplevelse.

2. plass: EcoNett UB - St. Svithun videregående skole
Hos denne kandidaten ser vi igjen god bruk av illustrasjoner for å underbygge budskap. Ungdomsbedriften har en tydelig produktpresentasjon, en ryddig layout og har også investert i et tydelig domenenavn. På en trygg og god måte kommuniseres fordelene med produktet, samtidig som de beskriver _hvorfor_ dette er viktig for deg som kunde.Kundeopplevelsen kunne vært gjort sterkere ved å senke terskelen for å gjennomføre kjøp.

3. plass: Moke UB - Dalane videregående skole

Nettsiden fanger brukeren umiddelbart med god bruk av bilder. Kombinasjonen av brandingbilde og produktbilder kommuniserer på en spennende og enkel måte attraktiviteten og unikheten med det som skal selges. En chattefunksjon er tilgjengelig for å kunne håndtere spørsmål fra besøkende. Nettstedet kunne med hell ryddet noe opp i språket, hatt bedre produktbeskrivelser med pris, samt tilrettelagt i enda større grad for en klar og tydelig "call to action" for å øke salget. Samtidig er ungdomsbedriften tilgjengelig via flere sosiale medier med bilder og konkurranse, og etterlater seg en god kundeopplevelse på tvers av flere flater.


Beste forretningsplan


1. plass: Hjelpen UB - Dalane videregående skole

Vinner og første plass for årets forretningsplan går til en UB som hadde en moden forretningsplan. Forretningsplanen er veldig godt strukturert, gjennomførte markedsundersøkelser støtter både visjonen og målsetningen til bedriften. De har et imponerende nettverk bygning for å skaffe både potensielle kunder og arbeidere. Økonomisk plan og prising for tjenester er realistisk og oversiktlig. Framtidsplanen viser at bedriften har utsikter for videreutvikling av tilbudet gjennom en enkel app, vekst i andre fylker og målbevisst rekruttering med fokus på konfidensialitet og taushetsplikt. Helhetsinntrykk er at forretningsplanen er godt gjennomtenkt, har stort markedspotensialet og gode lønnsomhets utsikter i tillegg til å løse sosiale utfordringer i samfunnet. Vi kunne se at ungdommer som står bak bedriften har tatt oppgave på alvor og virkelig forsto hva de skal holde på med, veldig bra jobba!

2. plass: Socker UB - Hetland videregående skole

2. plass for årets forretningsplan går til en UB som har funnet en enkel og unik løsning til et problem som de kjente på selv. Forretningsplanen er kortfattet, konkret og godt strukturert. Behov for produktet er støttet både av egne erfaringer og godt gjennomført markedsundersøkelse. Elevene har satset for å bygge et nettverk både for produksjonen, salg og markedsføring av produktet. Økonomiskplan er oversiktlig, detaljert, produktprising er begrunnet av markedsundersøkelser og er realistisk. Helhetsvurdering er at elevene tok seg tid til å forstå problemstilling og utarbeide en løsning som har behov i det sportslige markedet.

3. plass: Tell UB - St Svithun videregående skole

3. plass går til en UB som viser gjennom sin forretningsplan hva de skal levere og hvordan de leverer sine tjenester. De har også regnet med overskudd, det er flott å se at denne UB har tenkt å tjene penger. Det jo ikke en hobby vi skal drive med, vi trenger overskudd.


Beste IA-bedrift


Vinnere nordfylket:


1. plass Blitzen UB – Vardafjell videregående skole

Årets førstepremie for nordfylket går til en bedrift ser sammenhengen mellom hva et godt arbeidsmiljø betyr for de ansattes trivsel og at de stiller på jobb. De har erfart underveis i prosessen hvordan arbeidsmiljøet påvirker bedriftens effektivitet og produktivitet. IA-planen har vært en naturlig del av driften og har hjulpet dem til å sette ord på mål og roller, og hva de kan bli bedre på. I starten slet de med både kommunikasjon og samarbeid. Nå snakker de sammen hver dag på morgenmøtet før de starter arbeidet. De har kontakt på Messenger når de ikke har UB, og lager referat fra møtene. Gjennom et GANNT-diagram har de laget en ukeplan med oversikt over hva hver ansatt skal gjøre og om det er oppgaver som angår alle. Dersom en ansatt blir syk vet de andre i bedriften hva han / hun skal gjøre, og de spør om andre kan hjelpe til med å få oppgavene gjort. Den syke får tilbud om å kunne gjøre noe hjemmefra hvis formen tilsier det. Hvis noen har stor kapasitet og er ferdige med sine oppgaver, kan de hjelpe de andre. På denne måten har de fått god flyt i arbeidsdagen og arbeidsoppgavene blir gjort. De har sterkt fokus på trivsel i bedriften. Morgenmøtet starter med hvordan den enkelte har det, om de er høye eller lave på energi, og at hver og en blir sett og inkludert i driften. De ansatte kan snakke med daglig leder dersom det er noe som de ikke vil dele med alle. De har jobbet godt med kommunikasjon og samarbeid og de er flinke til å gi hverandre ros og tilbakemeldinger. I starten fikk ikke alle jobbe med alle oppgavene. Nå er de bevisste på at alle skal få prøve seg på ulike fagområder når de er ute hos kundene, eksempelvis foto eller film – selv om de ikke er de beste. De lærer av hverandre, sånn at alle mestrer alle oppgavene. Dette har skapt en kultur med fokus på mestring av oppgaver og de framstår i dag som en velfungerende enhet preget av samhold og trygghet.

2. plass Delta LAN UB – Haugaland videregående skole

Årets andrepremie for nordfylket går til en bedrift som har jobbet godt med arbeidsmiljø i sin bedrift. Denne bedriften har mål om lite eller 0 i fravær. For å redusere fraværet har de hatt fokus på god kommunikasjon og trivsel blant de ansatte. Alle i bedriften skal ha det bra og bli hørt for sine meninger før beslutninger blir tatt. De har faste møter hvor de fordeler arbeidsoppgaver etter evner og interesser, slik at de får mer lyst til å jobbe. Alle skal mestre de fleste oppgavene og de hjelper og støtter hverandre med det. Å balansere vanskelighetsgraden med de ansattes egenskaper og faglige kunnskaper er vektlagt. De snakker om trivsel i medarbeidersamtalene og på personalmøtene. Konflikter og uenigheter håndteres etter avtalt prosedyre. På denne måten har de skapt et solid fundament for drift i ungdomsbedriften og IA planen har vært en viktig del av dette.

Vinnere sørfylket:

1. plass: Wrappy UB – St. Svithun videregående skole
Førstepremien i sør går til en bedrift som har jobbet strukturert og stødig i motgang og medgang. De har formulert en solid handlingsplan og beskrevet hvordan målene kan nås med gode eksempler. Fokuset har vært på trygghet i gruppen, god kommunikasjon og trivsel, for å bygge en bedrift som engasjerer hverandre. Bedriften har satt seg grundig inn i viktige elementer for å skape en inkluderende ungdomsbedrift, og har på en konstruktiv måte klart å bruke IA som ett virkemiddel for å beholde motivasjon og stå på viljen når det stormet som verst. Sykefraværsrutinen er på plass og testet ut. De har hatt fokus på fordeling av oppgaver utfra den enkeltes ferdigheter, samtidig som de har vært opptatt av å hjelpe hverandre. I sin presentasjon viser de konkrete eksempler på hvordan tiltak i handlingsplanen har vært en støtte for bedriften.

2. plass Zipit UB – Hetland videregående skole

Andrepremien i sør går til en bedrift som har hatt fokus på trivsel og samhold, der prosessen har vært like viktig som resultatet. Bedriften har flere sterke og engasjerte medarbeidere og har fått erfare at uenigheter løses best gjennom god dialog. Bedriften viser gode refleksjoner rundt hvordan IA kan brukes for å få ett enda tettere samhold. De har utarbeidet en god handlingsplan, med beskrivelser av utfordringer og tiltak, som i løpet av perioden har blitt testet ut og evaluert. I plan og presentasjon har de vært opptatt av tema som stressforebygging, verdighet og risikovurderinger. Virksomheten har vært bevist på å holde et lavt fravær, noe som er godt dokumentert.


Beste samarbeid med næringslivet


1. plass: MOKE UB – Dalane videregående skole

Førsteplassen har utmerket seg ved å etablere tett relasjon til næringslivet allerede på idestadiet. De har gjennom hele prosessen knyttet til seg nye partnere etterhvert som de beveget seg videre i verdikjeden. Selskapet tar til seg råd og omsetter dette til konkrete handlinger. Vinner av Beste Samarbeid med næringslivet har etablert nære samarbeidspartnere i alle ledd innenfor design, produksjon, produktutvikling, markedsføring, salg og vekst.

2. plass: Bra Nok UB – Dalane videregående skole

I likhet med 3. plass jobber også denne bedriften med sosialt entreprenørskap og bidrar til å sette et viktig tema på dagsorden. Selskapet har vært i tett dialog med gode samarbeidspartnere i alle delene av forretningsplanen. På bakgrunn av dette har de tilegnet seg kunnskap innenfor et bredt spekter av fagområder.

3. plass: Hjelpen UB – Dalane videregående skole

Bedriften tar tak i en samfunnsutfordring og bidrar til å bygge bro mellom ulike lokale aktører og interessegrupper. De har knyttet til seg relevante samarbeidspartnere innenfor både kundegruppe, markedsføring, media og andre relevante aktører. De har hatt meget kompetente mentorer som de har gjennomført jevnlige møter med.


Beste kundeopplevelse på utstilling


1. plass Imperfectum UB – Karmsund videregående skole

Dette var en travel stand og vi ble positivt overasket over at vi likevel ble sett raskt av de ansatte. De formidlet god kunnskap om produktene sine og solgte dem godt. Det var en fin opplevelse fra vi ble invitert inn, via å få teste produktet til å faktisk handle hos bedriften. Det var tydelig at de ansatte jobbet godt sammen og dette smittet over på kundene med en gang. En aktuell og dekorativ stand fullførte opplevelsen og gjorde den til den beste kundeopplevelsen på utstilling i dag.

2. plass Lykke Klinikk UB – Jåttå videregående skole
De inviterte oss inn med en gang vi var i området, de fikk oss til å føle oss velkommen. «Feelgood» er et stikkord. Tydelig at alle var engasjerte og deltakende i bedriften. Positive og blide. De var også gode problemløsere som forklarte hvorfor deres tjenester kan være en løsning på flere problemer relevante for deres kundekrets. Fin dose kunnskap også.

3. plass– Phone Cycle UB - Hetland videregående skole

Gode til å huke tak i publikum, skapte oppmerksomhet rundt sin bedrift. En god begrunnelseshistorie på stand som samspilte godt med presentasjon gitt av de ansatte. Tok seg god tid til kunden.


Beste utstilling


1. plass Pastasciutta UB– Karmsund videregående skole
Juryen sier om vinneren at denne utstillingen er i en egen klasse. Oppleves som veldig innbydende og helhetlig. Den har en tydelig avsender og er knyttet til produktet som selges. Her fikk vi lyst til å sette oss ned og vi er ikke i tvil om at vi hadde fått en flott opplevelse sammen med denne ungdomsbedriften.

2. plass Piff Up UB – Vågen videregående skole
Juryen sier om andreplassen at den er veldig god og korrekt. Ingen tvil om at de vet hva de gjør. De har en tydelig kobling til avsender/logo og det er også veldig bra med en egen aktivitet på standen. For å kunne nå helt til topps ville juryen at det skulle tydeligere blikkfang. Våg enda mer!

3.plass Beelieve UB – Hetland videregående skole
Juryen sier om tredjeplassen at denne utstillingen har et godt blikkfang og er veldig innbydende. Et bra valg av foto og interiør, sammen med logo og tekst. For å nå høyere opp savnet juryen at produktet kom mer i fokus.

Største verdiskapingspotensial

1. plass: Hjelpen UB – Dalane videregående skole
Selskapet ønsker å gjøre en innsats for flere segmenter i samfunnet både for å bekjempe ensomhet blant eldre men også å levere praktiske tjenester som eldre trenger. Selskapet adresserer to problemer, både eldre som trenger praktisk hjelp og samtalepartnere, samt ungdom som ønsker å bidra til samfunnet ved å jobbe med eldre som bor hjemme. I første omgang skal de teste konseptet med å ta imot telefoner for og så i neste omgang selskapet ser for seg at bestillinger kommer via en applikasjon som skal være enkel og lettvint både for målgruppen og ungdommene som utfører jobben. Juryen anser at tjenestene som selskapet tilbyr er relevante for en økende målgruppe. For at konseptet skal skalere så bør det etableres partnerskap som bidrar til at konseptet kan skaleres til flere regioner. Sikkerhet og trygghet er viktig for målgruppen og det bør settes av ressurser for opplæring, kvalifiseringer og oppfølgning i selskapet. Juryen har kommet til den konklusjon at selskapet Hjelpen UB har det største verdiskapingspotensialet både kvantitativt men ikke minst kvalitativt.

2. plass: Norskhjelpen UB – Tryggheim videregående skole

Selskapet ønsker å bidra til integrering og språkopplæring til voksne norske innvandrere, med en gjennomtenkt segmentering av markedet. De adresserer et problem som er høyst relevant. Problemet skal løses ved et spill som skal fjerne fokus fra vanlige undervisningstimer, men i en mer spennende underholdning form for bedre læringsutbytte. Samtidig gjøre læring og integrering på en god måte. Produktet kommer til å være kapitalkrevende å få på plass, men ha gode skaleringsmuligheter hvis det lykkes. Bedriften kan vurdere å lage fysiske spill, før det lages applikasjon slik at en får testet metode, brukertesting og hente inn kapital til å senere lage en applikasjon. Juryen har kommet til den konklusjon at selskapet har kommet inn på en sterk andre plass i størst verdiskapingspotensialet.

3. plass: Eplekjekkasane UB – Tryggheim videregående skole

Selskapet ønsker å utnytte matavfall som ellers ville blitt kastet i tillegg er de opptatt av både å gi en sosial effekt via arbeidsinkludering og en økonomisk bærekraftig produksjon.
Hovedtanken er å utnytte restavfallet fra juiceproduksjon til å produsere knekkebrød. De har allerede en distributør og ser for seg å skalere stykkevis som vil gi en stabil vekst. Selskapet ser også på mulighetene for nye produkter i porteføljen over tid. Juryen har konkludert at selskapet havner på en solid 3. plass i kategorien størst verdiskapingspotensiale.


Beste tjeneste


1. plass: Hjelpen UB – Dalane videregående skole

Vinneren av beste tjeneste har levert grundig dokumentasjon. De har en tydelig visjon med klare målgrupper som treffer et stort behov i dagens samfunn og spesielt sitt eget lokalsamfunn. Deres tjenesteleveranse bidrar til å løse to samfunnsbehov. Den ene er å tilby forskjellige tjenester i hjemmet hos eldre. Den andre er å få arbeidsledig ungdom i arbeid. Bedriften har på kort tid fått medieomtale, koblet seg på beslutningstakere i kommunen sin og laget en bestillingsfunksjon på instagram, nettside og facebook. Ved rekruttering har de hatt en grundig kvalitetssikring med fokus på HMS, opplæring, tillitsbygging og evaluering. Teamet bak beste tjeneste framstår som energisk og positiv gjeng som vi tror kan skape og utvikle bedriften og tjenesten videre.

2. plass: Rydd og vask UB + Vaktmestertjenester UB – Gand videregående skole

Ungdomsbedriften har vist at de med godt samarbeid i gruppen, og gjennom god dialog med kundene, har levert tjenester av høy kvalitet. De har møtt et klart behov i markedet og leverer tjenestene med punktlighet, ærlighet og godt humør. De kan ut fra kundenes tilbakemeldinger dokumentere høy kundetilfredshet. Juryen lot seg imponere over elevenes fokus på å gjøre hverandre gode i små og store oppgaver og sammen levere med høy mestring.

3. plass: Av ungdom for ungdom UB – Vardafjell videregående skole

Juryen mener at ungdomsbedriften har gjort et imponerende arbeid for å skape en god helhet i en tjeneste som er krevende å levere. Ungdomsbedriften har jobbet bra med konseptutvikling, planlegging og gjennomføring. De har jobbet målrettet med nettverksbygging for å få med seg gode samarbeidspartnere og støttespillere, og har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne på arrangementet. Ungdomsbedriften har klart å skape et inkluderende arrangement som har vist seg å være en god møteplass for ungdommer. Juryen ser at de har opparbeidet seg verdifull erfaring som kan brukes til å utvikle nye konsepter rettet mot ungdommer.


Beste sosiale entreprenør

1. plass: Hjelpen UB – Dalane videregående skole

En bedrift som har tatt tak i den økende samfunnsutfording. Stolte ungdommer med smittende livsglede. Engasjementet er drivkraften i bedriftem. Bedriften har stort utviklingspotensiale. De skaper bverdifulle opplevelese og erfaringer memmlom generasjoner, samtidig som de tiløbyr jobbmuligheter og erfaring for mange unge.

2. plass: Eplekjekkasane UB – Tryggheim videregående skole
Bedriften viser stor forståelse for sosialt entreprenørskap. Produktet benytter en råvare som ellers ville blitt kassert. Det inngår derfor i en sirkulær økonomi. Produktet er nyskapende og velsmakende. Produksjonslinjen er enkel og skaper inkluderende arbeidsplasser som gir stor samfunnsnyttig verdi.

3. plass: Beelieve UB – Hetland videregående skole

Alle i bedriften viser stor entusiasme og stor deltakelse. De har satt seg godt inn i utfordringene de skal løse. Bedriften har en helhetlig plan for både produksjon, distribusjon og brukervennlighet. De jobber for å løse en stor miljømessig utfordring og har knyttet til seg kompetanse og produksjon. via Allservice og Åna fengsel

Beste regnskap – i samarbeid med Spleiselaget

1.plass: Bra Nok UB - Dalane videregående skole
Bra helhetsinntrykk. God sporbarhet og dokumentasjon. God oversikt på varetelling. Økonomiansvarlig viser god regnskapsforståelse. Absolutt mer enn bra nok!

2. plass Eplekjekkasene UB – Tryggheim videregående skole
Fin oversikt og sporbarhet i regnskapet. Bra bankavstemming. Fin resultat- og balanseoppstilling.

3. plass Gumbox UB – Tryggheim videregående skole
Oversiktlig og fint regnskap. Bra henvisning mellom bilag og regnskap. Pluss for bankavstemming. Pluss for god håndtering av faktura.


Gastronomiprisen


1. plass Imperfectum UB – Karmsund videregående skole

Et produkt som er i tiden, matkasser er veldig populære. Gode råvarer, gode kombinasjoner, høy produktkvalitet, godt og friskt utseende, gode smaker og veldig bra innpakking/emballasje. Totalt sett veldig bra tenkt og gjennomført.

2. plass Pastasciutta UB – Karmsund videregående skole

Et godt produkt, spennende smaker, gode råvarekombinasjoner og gode smaker. Flott utseende og også flott emballasje.

3. plass: Eplekjekkasane – Tryggheim videregående skole
Et kult produkt, kjekt at de kun har en samarbeidspartner, et sprøtt produkt med god smak.


Bærekraftprisen – i samarbeid med Storebrand


1. plass: Imperfektum UB – Karmsund videregående skole
Vinneren tar opp et viktig globalt tema, nemlig matsvinn. Bedriften utfordrer forbrukskulturen i matvarebransjen ved å lage tiltalende, smakfulle og profesjonelle produkter av råvarer som ellers ville blitt kastet. Bedriften har lagt mye arbeid ned i produkter med helsefordeler, som også er profesjonelt pakket og godt presentert. Produktene er innovative og holdbare, og markedsført på originale måter. Vinnerens produkter vil i juryens mening kunne få direkte innpass i butikkhyllene. Bedriften fokuserer på bærekraftsmål 3, 12 og 13 som handler om helse, forbruk og produksjon og klimaendringer.

2. Plass: Eplekjekkasane UB – Tryggheim videregående skole
Vinneren kombinerer et sosialt entreprenørskap og forebyggingen av matsvinn som er et stort globalt problem. De tar opp et viktig sosialt tema gjennom å inkludere og skape jobber for funksjonshemmede som risikerer å bli ekskludert i arbeidslivet. Vi mener også at funksjonshemmede blir mer likestilt i dette arbeidet til sammenligning med andre arbeidsinstitusjoner for funksjonshemmede. Produktet er smakfullt, helsefremmende og tiltalende. Konseptet er godt gjennomtenkt og flott markedsført.

3. Plass: Hjelpen UB – Dalane videregående skole
Bedriften tar tak i et viktig bærekraftsapekt gjennom å forene to sosiale grupper som ikke så ofte ellers møtes. De bidrar til å få ungdom i arbeid og utvikler en tjeneste som kan vise seg å bli viktig nå som befolkningen vår eldes. Medarbeiderne har god synergi, markedsfører seg godt og fremstår som reflektert.