Ungdomsbedrifter fra hele landet fulgte historiens første, digitale KickOff!

Bilde fra innspilling kickoff ub
Bilde fra innspilling kamera Kick Off

Ingen normal skolestart for Ungt Entreprenørskap

Vanligvis ville årets elever blitt invitert til store, fysiske arrangement i de ulike regionene i Rogaland for å markere oppstarten av ungdomsbedriftsåret.

Vanligvis ville også Smartbykonferansen, Nordic Edge Expo, blitt arrangert i Stavanger på dette tidspunktet med tilreisende publikum fra hele verden.

Ungt Entreprenørskap Rogaland og Nordic Edge hadde planlagt at årets KickOff for ungdombedrifter skulle gå av stabelen som en del av Nordic Edge slik at elevene også kunne delta på konferansen. Smartby handler om klok bruk av teknologi for å utvikle bedre, mer bærekraftige samfunn i samarbeid med innbyggerne. Slik ville også Nordic Edge få de unge på banen og la dem bli en del av en viktig arena.

"Smartby er et aktuelt jobbmarked for den oppvoksende generasjonen enten de lykkes med egen bedrift eller som arbeidstaker både i offentlig og privat sektor."
Mona Vervik, direktør Nordic Edge Expo

Vi måtte tenke nytt!

Slik kunne det selvsagt ikke bli i år. Så da Nordic Edge valgte å gå digitalt, var det en selvfølge for Ungt Entreprenørskap og gjøre det samme. Og med god støtte fra Sparebankstiftelsen SR-bank startet planleggingen av historiens første digitale Kick Off for Ungdomsbedrifter!

Det viste seg snart at flere fylker hadde behov for et digitalt KickOff og siden vi i Rogaland likevel var i gang med planleggingen, så inviterte vi dem med på vårt arrangement.

12.000 elever sammen hver for seg

Resultatet ble at elever ved videregående skoler over hele landet fikk se sendingen samtidig fra klasserom og auditorier. Til sammen 12.000 elever skal drive ungdomsbedrift i år, og ved å gi dem muligheten til å se sendingen samtidig, kunne de få følelsen av å være med på noe stort!

"Det var viktig for oss å lage en sending som inspirerer til verdiskapning og som samtidig ga konkrete tips og råd til de som nå skal i gang med Ungdomsbedrift. Selvsagt med en form og energi som treffer målgruppen!"
Maria Aasbø, daglig leder Ungt Entreprenørskap Rogaland

De fikk se samtaler med gründere og tidligere ungdomsbedrifter som kunne dele erfaringer på områder som forretningsplan, markedsføring, teamdannelse og nettverksbygging.

"Shamener?"

Det å drive Ungdomsbedrift kan være krevende til tider, det er mange utfordringer man møter på veien. Da er det viktig å huske på å ha det gøy underveis. Ola Halvorsen bidro i så måte i sendingen med sine skråblikk på det å drive business. Kanskje ikke helt etter boka, men det fikk smilet fram hos elevene!

Bilde ola halvorsen

Elevene som fulgte sendingen går på ulike studieretninger. Noen er allerede i gang og har landet på hvilken forretningside de skal gå for, andre har så vidt begynt arbeidet. Vi så sendingen sammen med elever fra Hetland Videregående skole i Stavanger som har ungdomsbedrifter både på studiespesialiserende og på Medier og kommunikasjon. De var fornøyde etter sendingen:

"Sendingen var veldig innholdsrik og ikke minst relevant for alle oss elever som er i oppstartsfasen av å danne bedrifter! Vi fikk mange gode tips og triks, som jeg tror vi alle bør ta med oss videre i arbeidet med ungdomsbedriftene."
Sunniva Tønnessen-Sanden, Hetland VGS

Verdifull erfaring og innsikt- også for oss!

Ungt Entreprenørskap Rogaland, som alle andre, har vært nødt til å tenke nytt i den tiden vi står i akkurat nå. Det at vi nå har gjennomført et av våre største arrangementer digitalt, har gitt oss verdifull innsikt og erfaring på hva som må til for å levere med samme energi og engasjement som vi er vant til fra scenen. En veldig god opplevelse har vært å samarbeide enda tettere på tvers av fylkesgrensene og spille på hverandres styrker. Vi har utrolig dyktige kolleger over hele landet som har bidratt til at KickOff ble så bra som det ble. Programlederne, Frida Ditlefsen fra Vestfold og Telemark og Tharald Lundvall fra Agder, er gode eksempler på nettopp det.

"Det er krevende å levere digitale arrangementer som virkelig engasjerer. Det kan fort bli kjedelig og lett for publikum å ramle av. Vi håper KickOff traff målgruppen og at de fikk utbytte av det vi formidlet."
Maria Aasbø, Daglig leder Ungt Entreprenørskap

Tilbake til normalen?

Så håper vi jo at vi etter hvert kommer noenlunde tilbake til normalen og at vi igjen kan samle mange elever på tvers av skoler på arrangementene våre. Vi vet at det har stor verdi å møtes fysisk for å dele ideer, erfaringer og historier og for å knytte nettverk og vennskap. Samtidig kan vi kanskje ta med oss noe av det som faktisk fungerer med å gå digitalt, sånn at det kan bli et viktig supplement til resten av det vi gjør.

Våren 2021 skal det arrangeres Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter. Hvordan vi velger å gjennomføre det er ikke avklart enda. Men at det blir mesterskap er en selvfølge! Nå tar vi med oss noen gode, digitale erfaringer i planleggingen.