9. Beste læringsprosess

Elevbedrift er læring, ikke næring! I denne kategorien er det elevenes læringsprosess som er det viktigste, uavhengig av hvilken vare eller tjeneste de leverer.


Juryens vurderingskriterier:

  • Elevene kan reflektere over og fortelle hva de har lært av å drive Elevbedrift.
  • Elevene skal kunne si noe om utfordringer de har møtt på, hvordan de har løst dem og hvilke endringer de har gjort underveis.
  • Elevene kan reflektere over hvordan det de har lært er relevant i arbeidslivet.