6. Beste sosiale entreprenør

Denne kategorien er for elevbedrifter hvor selve forretningsideen handler om sosialt entreprenørskap.


Juryens vurderingskriterier:

  • Elevbedriftens forretningsidé tar bevisst tak i en sosial utfordring lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
  • Elevbedriften bidrar til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål, med særlig vekt på sosial bærekraft.
  • Elevbedriften har både fokus på sosiale resultater, og hvilken økonomisk gevinst tiltaket kan få.