12. Beste elevbedrift

I denne konkurransen premieres elevbedrifter som utmerker seg på flere områder samtidig; Vare eller tjeneste, profilering, arbeidsmiljø, bærekraft, læringsutbytte og økonomi. Konkurransen vurderes på bakgrunn av innsendelse og samtale med juryen.


Juryens vurderingskriterier:

  • Elevene har gode kunnskaper om eget produkt og om konkurrenter i markedet.
  • Elevbedriften har profilert seg på en god og tydelig måte.
  • Elevbedriften fremstår som ett team og har en tydelig rollefordeling.
  • Elevbedriften tar hensyn til bærekraftig utvikling i sitt arbeid.
  • Elevene kan reflektere over det de har lært av å drive elevbedrift.
  • Elevbedriften har oversiktlig regnskap og god bilagshåndtering.
  • Elevbedriften har en forretningsplan som beskriver virksomheten på en god måte.


Hva skal sendes inn?

En forretningsplan på maks to sider i PDF-format (inkl. bilder/illustrasjoner), som svarer på kriteriene.