4. Beste vare eller tjeneste i markedet

I denne konkurransen kreves det at elevbedriften tilbyr et konkret produkt som dekker et tydelig behov i markedet. Produktet kan være en vare eller tjeneste, eller kombinasjon av disse. Konkurransen er for elevbedrifter som faktisk har produsert noe – ikke bare en idé.


Juryens vurderingskriterier:

  • Produktet er lansert i markedet.
  • Elevbedriften har en tydelig definert målgruppe.
  • Produktet tilfredsstiller kundens behov.