3. Beste innovative idé

I denne konkurransen vil selve ideen vektlegges, ikke hvor langt elevene er kommet i utviklingen av et reelt produkt. For å delta i denne konkurransen kreves det at elevbedriften minimum har en prototyp (digital eller fysisk) eller en beskrivelse og illustrasjon av ideen.


Juryens vurderingskriterier:

  • Ideen er nyskapende.
  • Ideen dekker målgruppens behov.
  • Bedriften har hatt en god prosess fra idé til prototyp.