8. Beste samarbeid med arbeids- og næringsliv

I denne konkurransen belønnes elevbedriftene som har hatt et samarbeid med en eller flere aktører utenfor skolen.


Juryens vurderingskriterier:

  • Elevbedriften har valgt samarbeidspartner ut ifra bedriftens behov.
  • Elevbedriften har hatt samarbeid med arbeids- og næringsliv i EB-perioden.
  • Elevene kan reflektere over verdien av samarbeidet med samarbeidspartner.