5. Beste grønne entreprenør

Denne kategorien er for elevbedrifter hvor selve forretningsideen handler om grønt entreprenørskap.


Juryens vurderingskriterier:

  • Elevbedriften har varer eller tjenester som bidrar til bærekraftig utvikling gjennom et mer bærekraftig forbruk.
  • Elevbedriften har et marked for sine produkter.
  • Elevbedriften bidrar til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål.