1. Beste logo

I denne konkurransen vektlegger juryen at logoen passer til elevbedriftens virksomhet. Logo kan designes for hånd eller digitalt. Det er ikke tillatt å kopiere eller på annen måte bruke logo som andre har opphavsrett til. Konkurransen vurderes på bakgrunn av innsendelse.


Juryens vurderingskriterier:

  • Logoen gir et godt bilde på elevbedriftens vare eller tjeneste.
  • Logoen egner seg godt både i stort og lite format. Logo i farger fungerer også godt i sort/hvitt.
  • Elevbedriften har en god begrunnelse for hvorfor logoen ser ut som den gjør.


Hva skal sendes inn?

Et dokument på maks to sider i PDF-format, som inneholder logoen og en begrunnelse av denne.