Videregående i Oslo 2020-2021

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper Osloskolen i arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil bidra for å gjøre undervisningen mer praktisk og fremme kreativitet, motivasjon og læring. I tillegg gir mange av programmene en viktig læring gjennom samarbeid med arbeids- og næringsliv.


Set out conquer the ocean

Våre programmer

Ungdomsbedrift (UB)

Elever får starte, drive og avvikle egen bedrift i løpet av et skoleår.

Innovasjonscamp

Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp.

Sjef i eget liv!

"Sjef i eget liv" gir elevene grunnleggende økonomikunnskaper. Elevene får sette opp sine personlige budsjetter i en simulator hvor målet er at de skal kjøpe egen bolig. De starter med å velge utdanning og yrke. Underveis må de ta bevisste valg om forbruk og lån og reflektere over verdien av langsiktig sparing. Budsjettet skal gå i balanse slik at drømmen om egen bolig blir oppnåelig.


UE Oslos tilbud skoleåret 2020-2021

Viktig datoer:
3. september 2020: Kurs i Ungdomsbedrift for nye lærere og nettverkssamling

23. september 2020: Digital kick off for ungdomsbedrifter
Ingen påmelding

Uke 42 og 43: Kursuke for elever

Påmelding kommer.

21. og 26. oktober 2020: Propelljakt (syretest av ideer)

Påmeldingsfrist 15. oktober

10. mars 2021: Fylkesmesterskap Ungdomsbedrift
Påmelding kommer.

LAST NED FULL OVERSIKT HER

Her finner du en oversikt over alle våre arrangementer, kurs og frister for skoleåret 2020/2021. Her er det tilbud for både elever og lærere. Denne vil oppdateres fortløpende.


Ta kontakt!

Vi bidrar til entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Vi tilbyr også kurs/foredrag om entreprenørskap i fagfornyelsen.

Ta kontakt når dere ønsker mer informasjon eller om vi kan være til hjelp for å komme i gang eller videreutvikle entreprenørskapsarbeidet på din skole.

Skjermbilde 2020 06 10 kl 22 41 18

Ansvarlig for videregående
Henriette Fiskum Ranum
henriette.ranum@ue.no

+47 922 81 712