KURSUKE for ungdomsbedrifter (vgs.)


I uke 42 inviterer vi Oslo ungdomsbedriftselever til en uke med kompetanseheving og nettverksbygging. Formålet med kursuken er å gi elever en trygghet og selvsikkerhet i den rollen de har i sin ungdomsbedrift.

Mer informasjon om hva, hvor og når kommer!

Mimi thian ZK Bzlifgkgw unsplash

Spørsmål? Ta kontakt med vår vgs-ansvarlig!

Henriette Fiskum Ranum
922 81 712
henriette.ranum@ue.no.