Oppstartskurs for ungdomsbedriftslærere (vgs.)


Torsdag 3. september inviterer vi til oppstartskurs i ungdomsbedriftsmetoden for lærere i videregående skole. Samlingen finner sted på Sentralen i Øvre Slottsgate 3.

IMG 9690

IMG 9702

Oppstartskurs: kl. 10.00-14.00
Målgruppe:
Lærere som er nye til metoden Ungdomsbedrift og lærere som har 1-2 års erfaring.

Vi gjennomgår metoden "Ungdomsbedrift". Diskuterer og tester ut kreative øvelser, team-øvelser og ser på de ulike ressursene Ungt Entreprenørskap tilbyr. Fagfornyelsen er på agendaen og vi gjennomgår minimumskravet for en ungdomsbedrift. Som deltager skal du gå fra kurset inspirert, motivert og med en plan for hvordan komme igang!

Lunsj og kaffe blir servert.

Kursavgift: 500kr
Rom: P1 (Ta heisen til etasje 4+)

Meld deg på her!

Maks 10 deltakere.


IMG 9712

Nettverkssamling utsettes grunnet Covid-19. Ny dato for samling vil komme og det blir mest sannsynlig digitalt.

"Ungdomsbedrift, en metode som lærer elevene til å se sammenhengen mellom fagene og gir dybdelæring, samtidig som både lærer og elev får en mer praktisk skolehverdag hvor man får dekket målene i lærerplanen."

Smittevern
Vi tar hensyn til gjeldende smittevernregler under gjennomføring av denne samlingen.

Ta kontakt med Henriette Ranum om du skulle lure på noe.
henriette.ranum@ue.no
// 922 81 712