Ungdomstrinnet i Oslo 2021-2022

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper Osloskolen i arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil bidra for å gjøre undervisningen mer praktisk og fremme kreativitet, motivasjon og læring. Fagfornyelsen gir mange muligheter til å jobbe med entreprenørskap. Gjennom våre programmer får elevene se fagene i sammenheng og anvende sine kunnskaper i kjente og ukjente sammenhenger.

Bygg IT EB Telemark web

Elevbedrift: Elever får starte, drive og avvikle sin egen bedrift i løpet av et skoleår. Elevene trener særlig samarbeidsevner, kreativitet og initiativ gjennom arbeidet med bedriften. I elevbedriftsarbeidet har vi fokus på FNs bærekraftsmål og håper på mye grønt og sosialt entreprenørskap. I tillegg kan vi tilby Kick off for klasser som skal i gang med elevbedrifter knyttet til sunn mat.

EB plakat oppdatert2906
Bilde av prosessverktøyet for Elevbedrift

Innovasjonscamp: Elevene får et reelt oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene foran en jury. Innovasjonscamp er et fantastisk program for kreativitet og skaperglede.

V4 Innovasjonscamp Prosessverktoy
Bilde av prosessverktøyet for innovasjonscamp
App mockup
Innovasjonscamp kan også gjennomføres digitalt via en app på telefonen

Både i Elevbedrift og Innovasjonscamp har vi fokus på bærekraft. Det tverrfaglige temaet "Bærekraftig utvikling" passer fint sammen med disse to programmene.

F Ns baerekraftsmal
Okonomi og karrierevalg mobil

Økonomi og karrierevalg: På en halv dag får klassen besøk fra en av våre samarbeidspartnere. Utdanning, yrkesvalg og personlig økonomi er temaene som tas opp. Det tverrfaglige temaet "Folkehelse og livsmestring" kan fint knyttes opp mot dette undervisningsopplegget. Kunnskap om personlig økonomi er noe elevene etterspør i stor grad. Her vil man bl.a. lære om hvordan man kan unngå fellene med høyt forbruk og kredittkort og i stedet få en god start på voksenlivet.

Jobbskygging1

Jobbskygging: Ungt Entreprenørskap har et pedagogisk program som kan brukes i Utdanningsvalg på 8.-10. trinn.

Kim 2

Til alle lærere:
Ta kontakt hvis du er interessert i å gjennomføre noe av dette på din skole. Vi kommer gjerne ut på skolen og bidrar med informasjon, hjelp til å planlegge og gjennomføre programmene våre.

UE Oslos kontakt på ungdomstrinnet:

Kim Østberg Larsen,
kim.larsen@ue.no
mob: 930 444666