Ungdomstrinnet i Oslo 2020-2021

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper Osloskolen i arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil bidra for å gjøre undervisningen mer praktisk og fremme kreativitet, motivasjon og læring. Fagfornyelsen gir mange muligheter til å jobbe med entreprenørskap. Gjennom våre programmer får elevene se fagene i sammenheng og anvende sine kunnskaper i kjente og ukjente sammenhenger.

Elevbedrift: Elever får starte, drive og avvikle sin egen bedrift i løpet av et skoleår. Elevene trener særlig samarbeidsevner, kreativitet og initiativ gjennom arbeidet med bedriften. I samarbeid med Kavlifondet og prosjeketet "Gjør noe med det" har vi fokus på FNs bærekraftsmål og sosialt entreprenørskap.

EB prosessverktoy bilde

Innovasjonscamp: Elevene får et reelt oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene foran en jury. Innovasjonscamp er et fantastisk program for kreativitet og skaperglede

V4 Innovasjonscamp Prosessverktoy
Bilde av prosessverktøyet for innovasjonscamp

Både i Elevbedrift og Innovasjonscamp har vi fokus på bærekraft. Det tverrfaglige temaet "Bærekraftig utvikling" passer fint sammen med disse to programmene.

F Ns baerekraftsmal
Okonomi og karrierevalg mobil

Økonomi og karrierevalg: På en halv dag får klassen besøk fra en av våre samarbeidspartnere. Utdanning, yrkesvalg og personlig økonomi er temaene som tas opp. Det tverrfaglige temaet "Folkehelse og livsmestring" kan fint knyttes opp mot dette undervisningsopplegget. Kunnskap om personlig økonomi er noe elevene etterspør i stor grad. Her vil man bl.a. lære om hvordan man kan unngå fellene med høyt forbruk og kredittkort og i stedet få en god start på voksenlivet.

Jobbskygging1

Jobbskygging: Ungt Entreprenørskap har et pedagogisk program som kan brukes i Utdanningsvalg på 8.-10. trinn.

OSLOMENSTERKAPET2019 32

Viktige datoer:

4. september 2020:
Innføringskurs for lærere i elevbedriftsmetoden på Sentralen i Oslo sentrum (dagskurs) - informasjon og påmelding her

24. mars 2021:
Fylkesmesterskap for elevbedrifter i Oslo på Sentralen i Oslo sentrum.

Kim 2

Til alle lærere:
Ta kontakt hvis du er interessert i å gjennomføre noe av dette på din skole. Vi kommer gjerne ut på skolen og bidrar med informasjon, hjelp til å planlegge og gjennomføre programmene våre.

UE Oslos kontakt på ungdomstrinnet:

Kim Østberg Larsen,
kim.larsen@ue.no
mob: 930 444666