Teknologi spiser tiden vår og informasjon om oss

754 BCC6 B 5 C60 4 D96 8 DB0 3204 F17078 DF 1 105 c
44 B67 A54 6172 42 D1 BE34 640 AC7 D807 A7 1 105 c
29 E12759 33 F2 41 AD 8 FC4 68529184 E005 1 105 c
E6 B21 BF0 678 A 47 A8 B7 FE FEA9 D1507 D6 F 1 105 c
3017 FD1 D 207 D 4109 9 B18 A7793406 BF38 1 105 c
7 FDC471 C 139 C 4490 8 E3 D F7682 A3 ACD70 1 105 c
FA558 B0 B 05 D9 4648 B57 B B4 AE20 EC7 E4 C 1 105 c

10 studenter fra Honorsprogrammet på Universitetet i Oslo (UiO) har jobbet i fem dager med utfordringer relatert til teknologi som tar av tiden vår og samler på informasjon om oss. «Calmtech» er en motreaksjon på akkurat dette. Teknologi som krever store deler av oppmerksomheten vår er kanskje på vei ut?


"At oppmerksomheten vår begynner å bli en knapp ressurs er det nok mange som kjenner på, men at dette problemet også kan gi opphav til ny næring og nye bedrifter er nok relativt nytt for de fleste. Det er litt som med det grønne skiftet; misnøye med gårsdagens energi gir opphav til krav om renere og mer bærekraftig energi. "Stillhet er det nye grønne" kan vi kanskje si."
Tobias Dahl, Senior Scientist i SINTEF Digital

Bildene er hentet fra Tobias Dahl & Gudbrand Eggen sin presentasjon i forbindelse med oppstart av prosjektet.

"CalmTech"

Skjermbilde 2022 03 28 kl 15 43 53

I løpet av de fem dagene har studentene sett på ulike løsninger innen calmtech som for eksempel ReMarkable, Mighty, Jooki og Playfinity. Denne form for teknologi begrenser antall inntrykk og er designet for å informere og kommunisere uten å "snakke" tilbake og skal kreve minst mulig oppmerksomhet brukeren. Vår verden er laget av informasjon som konkurrerer om oppmerksomheten vår. Hva er nødvendig? Hva er ikke?

"Sjekkeløypa"

Skjermbilde 2022 03 29 kl 15 30 06

«Sjekkeløypa», altså alt vi har behov for å sjekke når vi tar opp telefonen, er et prakt eksempel på dette. Du lurer på hva klokka er. Plukker opp telefonen. Trykker deg inn på Facebook-appen. Inn på Yr. Inn på VG. På Finn. Facebook igjen. Twitter. Tilbake igjen til Facebook. Tjue minutter senere kommer du til deg selv og legger fra deg telefonen. Du har glemt hvor mye klokka er og hva du egentlig skulle sjekke.

Denne situasjonen er høyst vanlig og for mange gir det et visst ubehag å fanges av telefonen.

Begrepet "sjekkeløypa" kommer fra Professor Trine Syvertsen og prosjektet Digitox.


CF9 FB1 B5 7 E80 49 A0 AFD1 2 C2 D6 FEDDFE3 1 105 c

Studentene fikk i oppdrag å utvikle nye løsninger med utgangspunkt i CalmTech. Etter disse fem dagene fortsetter prosessen med å videreutvikle ideene sine som betalt sommerjobb ved UiO.


Studentene får gjennom Ungt Entreprenørskap Oslos Intraprenørskapsprogram kompetanse til å lede endrings- og innovasjonsprosesser, forstå betydningen av involvering og deltakelse for å få til vellykkede endringsprosesser, de får kjennskap til metoder og verktøy for å planlegge, gjennomføre og evaluere endrings/innovasjonsprosesser samt vite hva som må til for at tiltak realiseres og implementeres i organisasjoner.


Tusen takk til Sintef, Center for Computing in Science Education og Honors-programmet for godt samarbeid!