Årets entreprenørskapslærer i Oslo 2022

Lisa redigert

Ungt entreprenørskap Oslo har gleden av å gratulere Lisa Pacini fra Oslo Montessoriskole som "Årets entreprenørskapslærer i Oslo 2022". Hun er dermed også Oslos nominerte i den nasjonale kåringen som finner sted før jul.

Lisa Pacini får prisen i år for i en årrekke ha arbeidet systematisk og målrettet med å trene unge mennesker til å se muligheter og gjøre noe med dem. Hun oppfordrer elevene til å bruke iboende ressurser og skape sine egne prosjekter med indre motivasjon og eierskap. Hun er faglig god på kreative prosesser, og vi opplever at elevbedriftene fra hennes klasser har et kreativt særpreg på våre fylkesmesterskap.

"I think that working with Elevebedrift at school is one of the most concrete examples of how you can give students "lærelyst for livet”. It is a teaching platform that can tap into the students engagement to come up with new ideas for solving problems and to understand that they have the power, with hard work and Inspiration, to see their ideas realised, and make a difference."
Lisa Pacini, Oslo Montessoriskole
Undercover Art EB OMS

Som elevbedriftslærer oppfordrer Lisa elevene til å prøve og feile, og hun gir elevene ansvar og tillit. Hun vektlegger at elevene skal klare å sette ideene ut i livet og dermed får verdifull erfaring med det å faktisk drive bedrift. Hun jobber etter noen gode prinsipper for elevene som:

• å utvikle kreativitet

• å velge det som engasjerer dem i omgivelsene

• å arbeide uavbrutt og så lenge de selv ønsker med en oppgave

• å komme frem til løsninger og ideer selv, og oppmuntres til selvstendighet

• å kommunisere og dele sine oppdagelser med andre

"Hun har vært involvert i arbeidet med entreprenørskap i utdanning i mange år, og hun er en veldig god støttespiller for oss i UE Oslo, særlig fordi hun også bidrar med sin kompetanse i våre lærernettverk og for lærerstudenter. Vi i UE Oslo er veldig imponert over hva hun får til."
Kim Østberg Larsen, rådgiver UE Oslo

Alle UEs fylkesforeninger har nominert sine fylkesvinnere, og organisasjonen Virke skal før jul kåre Årets entreprenørskapslærer 2022 nasjonalt. Vi heier på Lisas nominasjon - for UE Oslo er hun gull.