Resultater fra årets Fylkesmesterskap Ungdomsbedrift i Oslo 2022

Skjermbilde 2022 03 10 kl 15 30 09

Årets Fylkesmesterskap Ungdomsbedrift er overstått!

Vi er veldig imponert over innsatsen alle elever, lærere og jury har lagt ned både før og under dette arrangementet.

Cirka 90 deltakende ungdomsbedrifter fikk utfordret seg både gjennom en pitch på scene på Sentralen og et digitalt intervju over Teams. Det ble delt ut hele 35 priser under onsdagens og fredagens premieutdeling og 16 finalister ble plukket ut basert på bedriftens prestasjoner og invitert til finalen i Oslos beste ungdomsbedrift 2022. Se finalistene her.

Se hvem som satt i juryen i år - klikk her.

Se de digitale premieutdelingene - klikk her.

Her kommer resultatene fra mesterskapet!


Skjermbilde 2022 03 08 kl 12 20 43
Skjermbilde 2022 03 08 kl 12 32 37

Markedsføringsprisen

1. Lucid Media UB, Elvebakken vgs

2. CODE RED UB, Kongshavn vgs

3. En del av gaven UB, Kongshavn vgs

Begrunnelse for førsteplassen:
"En fremoverlent ungdomsbedrift med velbegrunnede og beskrivende prosesser i sin markedsføringsstrategi. Basert på analyser, undersøkelser og sunn fornuft har bedriften konkretisert målgruppe og beskrevet demografiske, geografiske og psykografiske kriterier på et nivå som er langt over hva man kan forvente. Gjennomførte og planlagte markedsaktiviteter gjenspeiles i en handlingsplan som treffer meget godt basert på bedriftens visjon. Jurymedlemmene er imponert over gjennomføringsevnen og refleksjonsgraden til Lucid Media UB, og gratulerer dere som vinner av Markedsføringsprisen."


Skjermbilde 2022 03 08 kl 13 03 35

Profileringsprisen

1. Replay UB, Kongshavn vgs

2. CODE RED UB, Kongshavn vgs

3. Ocean Club UB, Lambertseter vgs

Begrunnelse for førsteplassen:
"Juryen mener den visuelle helheten illustrerer og forsterker forretningsideen godt, Tydelig tilhørighet til sjanger, fine implementeringer og en godt gjennomført identitet. Flott fargepalett, lekent utrykk som binder det hele sammen med ideen. Dette syns vi var et friskt pust blant konkurrentene."


5a90ccaa

Forretningsplanprisen

1. CODE RED UB, Kongshavn vgs

2. In-House Turbine UB, Ullern vgs

3. Lucid Media UB, Elvebakken vgs

Begrunnelse for førsteplassen:
"
Forretningsplanen er meget forseggjort. Det er tydelig at bedriften har lagt med betydelig arbeid i innholdet og utformingen. Forretningsideen og målet til selskapet kommer tydelig frem og de viser god forståelse av markedet de opererer i. Bedriften har også lagt en klar og tydelig strategi som bygger på de verdiene som er satt. Bedriften har utviklet en omfattende markedsplan hvor det er tydelig at det er gjort grundige analyser av målgruppe, pris og produkt. Produktets verdi kommer meget tydelig frem i planen, ingen i juryen var i tvil om produktet under hele bedømmelsen. Selskapet har utviklet ett sterkt og relevant nettverk og det kommer tydelig frem hvordan nettverket skal brukes. Forretningsplanen viser også at selskapet har en god forståelse av økonomi og organisering. Det er utviklet gode, realistiske budsjetter som klart viser en bærekraftig økonomi."


Tor med replay

Vinner av Mentorprisen 2022

Tor Sandes (Schwung AS) mentor for Replay UB!

Juryens begrunnelse:
"Årets mentor i Oslo er en person som ble oppsøkt etter tips som bedriften fikk under Sentralen UNG Gründer. Ungdomsbedriften fulgte opp og fikk kontakt med en mentor som de beskriver som «essensiell i utviklingen» av ungdomsbedriften. Mentoren har lært dem mye og har vært en avgjørende motivasjonsfaktor. Han har bidratt med nettverk og skapt et springbrett for ungdomsbedriften som de har brukt godt."


Skjermbilde 2022 03 08 kl 12 21 32
Skjermbilde 2022 03 08 kl 13 05 09

Vinner av Beste yrkesfaglige bedrift

1. E.T.I UB, Kuben vgs

Begrunnelse for førsteplassen:
"Denne bedriften har et stort engasjement for arbeidet de gjør og stor kjærlighet for faget. De skrev en solid forretningsplan med stort fokus på bærekraft som en kjerneverdi. De imponerte med faglig kunnskap og interessant og spennende prototype. Juryen fikk nesten ikke stille spørsmål fordi bedriften klarte å presentere bedriften på en grundig og utfyllende måte."


Skjermbilde 2022 03 08 kl 13 07 39

Regnskapsprisen

1. Friskt UB, Ullern vgs

2. Stick Together UB, Ullern vgs

3. Tussilago UB, Natur vgs

Begrunnelse for førsteplassen:
"Ungdomsbedriften viser god forståelse for sammenhengen mellom drift og regnskap. De imponerer med sin gode kontroll og oversikt over den økonomiske situasjonen til bedriften. I tillegg viser de kunnskap og ferdigheter som kommer til syne gjennom regnskapets fullstendighet. Gratulerer så mye med førsteplass til Friskt UB!"


Skjermbilde 2022 03 08 kl 13 11 37

Størst verdiskapingspotensial

1. CODE RED UB, Kongshavn vgs

2. 1Ones UB, Kuben vgs

3. In-House Turbine UB, Ullern vgs

Begrunnelse for førsteplassen:
"Denne bedriften har allerede gjort sitt første salg og har en veldig god plan for fremtidig skalering. Presentasjonen var svært god og gjennomarbeidet i henhold til kriteriene. Juryen likte svært godt entusiasmen og pågangsmotet til deltagerne og ble imponert av at de har definert ulike former for verdiskapning i sitt produkt."


Bilde1

Beste arbeidsplass (HR)

1. Winx Jewls UB, Kuben vgs

2. Stick Together UB, Ullern vgs

3. Omigjen UB, Kongshavn vgs

Begrunnelse for førsteplassen:
"Bedriften har klare samarbeidsplaner og viser bred forståelse for dette gjennom praktiske eksempler. De er ærlige på hvordan de har møtt på utfordringer, og bruker dette til noe positivt. Gleden i det daglige arbeidet gir et trygt arbeidsmiljø som generer gode økonomiske resultater."Skjermbilde 2022 03 08 kl 13 13 13

Samarbeid med næringslivet

1. CODE RED UB, Kongshavn vgs

2. Akerselva Galleri UB, Elvebakken vgs

3. Exoryxi UB, Elvebakken vgs

Begrunnelse for førsteplassen:
"Bedriften imponerer stort med sitt brede og gjennomtenkte nettverk der det er tydelig at bedriftens mål er det som har styrt valgene deres for samarbeidspartnere og mentorer. De har jobbet aktivt med å få inn den kunnskapen og erfaringen som de ikke innehar i bedriften allerede, og har reflektert godt rundt hva verdien av de ulike samarbeidene deres betyr. Juryen er imponert av alt CODE RED UB har fått til, og ser frem til alt de gjør fremover."


Skjermbilde 2022 03 08 kl 13 11 51

Bærekraftsprisen

1. CODE RED UB, Kongshavn vgs

2. In-House Turbine UB, Ullern vgs

3. Friskt UB, Ullern vgs

Begrunnelse for førsteplassen:
"Bedriften som mottar årets bærekraftspris løser et viktig samfunnsproblem som inngår i bærekraftsmål 3 helse og livskvalitet. Samtidig som produktet i seg selv er med på å løse et sosialt problem og bidrar til kunnskapsøkning innenfor tematikken, så er det også gjort nøye vurderinger knyttet til miljøhensyn i utformingen av det fysiske produktet. Gjennom grundig research og nettverksbygging har bedriften opparbeidet seg svært god markedsforståelse som gjennomgående har preget valgene de har tatt. Bedriften overbeviste juryen med helhet og profesjonalitet i alle ledd."


Skjermbilde 2022 03 08 kl 12 22 10
Skjermbilde 2022 03 08 kl 12 32 37

Best in business

1. Lucid Media UB, Elvebakken vgs

2. Mercetura UB, Ullern vgs

3. Hjertekaster UB, Kongshavn vgs

Begrunnelse for førsteplassen:
Ungdomsbedriften har god score på alle kriterier i konkurransen.
De skilte seg ut tidlig i konkurransen og ble lagt godt merke til av juryen. De har vist solid arbeidsinnsats med et bredt spekter av tjenester innenfor markedsføring, og de viser stor kompetanse innen salg. Rett og slett imponerende!


Ansatte Skicarry UB

Innovasjonsprisen

1. SkiCarry UB, Ullern vgs

2. In-House Turbine UB, Ullern vgs

3. IceClimber UB, Kongshavn vgs

Begrunnelse for førsteplassen:
"En praktisk og nyttig løsning som svarer på en helt reell utfordring. De viste en imponerende prototype. Det er en fleksibel løsning som virker meget gjennomtenkt og egnet til kommersialisering."


Ansatte

Beste sosiale entreprenør

1. Diggi Hjelp UB, Ullern vgs

2. GlobalSigns UB, Nydalen vgs

3. Stick Together UB, Ullern vgs

Begrunnelse for førsteplassen:
Diggihjelp er en gjennomført bedrift som har sett et stort og viktig behov i samfunnet. Ungdomsbedriften har kommet langt i sitt arbeid. Ideen er ikke revolusjonerende ny, men de har lykkes med konseptet og forretningsmodellen sin. Bedriften har vært aktive for å nå kunder, og de viser god innsikt i målgruppen.


Diplom bilde 3

Gratulerer til Kuben videregående skole som vinner av Årets Entreprenørskapsskole i Oslo 2021!

Her er et utdrag fra juryens begrunnelse...
" Skolen har de siste årene utviklet sitt tilbud knyttet til entreprenørskap i utdanningen og skapt økt aktivitet. De viser imponerende evne til samarbeid både med andre skoler, nabolaget og ulike fagmiljøer. De har utviklet en egen plan for arbeidet med entreprenørskap på skolen og det er blant annet mulig å ta praksis i egen ungdomsbedrift."


Tusen takk...

Tusen takk til alle som bidro til å skape en fantastisk festdag på Sentralen onsdag 9. mars. Takk til Novus Productions UB fra Ullern vgs for samarbeidet i forbindelse med produksjon av premieutdelingene.


En stor takk til våre samarbeidspartnere som gjøre det mulig for oss å skape en så viktig arena for Oslos unge gründere.

Alle samarbeidspartnere jan 22