Fase 4: LØSNING

Tid: mandag 27.11 - fredag 01.12.

Mål: Presentere løsningsforslag.

Milepæl: Presentasjon, implementering, Studentbedrift

Sjekk inn: Torsdag 30.11 kl 10:00. Innlevering Powerpoint til pitch, 60 sekunders reklamefilm for deres løsning og utfylt Idéplakat.


Krav til innlevering:

Generelt: Alle gruppemedlemmene må bidra aktivt. Hvis noen ikke bidrar, må gruppa selv gi beskjed til emneansvarlig.

Krav pitch:

 • Maks 3 minutter
 • Bruk PowerPoint (må leveres på forhånd)
 • Kontekst: hvorfor valgte dere å fokusere på denne oppgaven? Dere velger selv hvordan dere vil selge inn aktualiteten av deres problemstilling. F.eks. begrunn med aktuelle tall (estimat per år), forskning, nyhetssaker, offentlige meldinger, o.l.
 • Løsningen: forklar løsningen.
 • Bruk en prototype for å illustrere løsningen deres (fysisk eller digital).
 • Verdier av løsningen (verdi for brukeren? vernepleiere? Økonomi? Osv.)


Krav reklamefilm:

 • Maks 60 sekunder

 • Hensikten med videoen er å selge inn deres løsning

 • Må være lastet opp på YouTube og leveres som URL-lenke. NB: husk å sette filmen til "offentlig" eller "ikke oppført". IKKE privat.

 • Bruk kreativiteten deres - en reklamefilm skal være morsom, kort og konsis

Krav Idéplakat

 • Alle felt skal fylles ut

 • Påstander skal ha referanser


Usikker på hvordan dere skal lage en video? Sjekk ut tips og triks nederst på denne siden: https://www.ue.no/iip/fase-4-l...


Fremstille losningsforslag

Innlevering 3: Frist torsdag 30.11 kl. 10:00

Hva:

1. Powerpoint til pitch

2. 60 sekunders reklamefilm for deres løsning

3. Ferdig utfylt Idéplakat


Hvordan: Merk filene: Gruppenummer_HIM2023 (eks: Gruppe12_HIM2023)

Hvor:

Lykke til :)