Til hovedinnhold

LØSNING

I fase 4: LØSNING skal dere ferdigstille og presentere løsningen deres. Hva er veien videre?

Losning

Stikkord: Prototype, utvikling, energi, forklar, pitch

Intensjon: Presentere løsningsforslag og videreutvikling


Desired outcome:

Prototype

Presentasjon

Nettverk

Veivalg videre

Agenda (aktiviteter):

Pitchetrening

Prototyping

Presentasjon

(Implementering av løsning) se også "Veien videre- muligheter etter Innovasjon i Praksis"


Dere har følgende oppgaver:

1. Lag en prototype/illustrasjon av løsningen (digitalt eller fysisk)

2. Lær dere å pitche

3. Lag en presentasjon

4. Presentere løsningsforslag og fullfør evt. innleveringer

5. Forbered evt. implementeringsfase

6. Evaluering av evt. implementering


Tips og triks til en god pitch