Fase 1: FORSTÅ

Tid: mandag 13.11 - fredag 17.11

Mål: Se relevans, forstå problemområder og skaffe brukerinnsikt

Milepæl: Presentasjon Personas

Sjekk inn: Innlevering 1 fredag 17.11 kl 15:00Ideplakat vernepleie

Innlevering 1: Frist fredag 17.11 kl 15:00

Hva: Utfylt Idéplakat med vekt på å fylle ut beskrivelse av problemstilling. Fokus: "valgt problemstilling", "målgruppe" og "faglig begrunnelse for valgt problem".

Se mal for innlevering her.

Hvordan: Merk filen: Gruppenummer_HIM2023 (eks: Gruppe12_HIM2023)

Hvor: